PL EN Szukaj po autorze, tytule, słowach kluczowych
Wiadomości Botaniczne są czasopismem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ukazują się od 1957 roku. Treści publikowane są w formie artykułów naukowych, prac przeglądowych, krótkich komunikatów z obserwacji terenowych czy laboratoryjnych oraz wspomnień i życiorysów botaników. Szczególnej uwadze poświęcone są prace dokumentujące bioróżnorodność Polski w odniesieniu do roślin naczyniowych, mszaków, porostów i glonów. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim, w formule open access, w następujących sekcjach tematycznych: Floristics and Geobotany (Florystyka i geobotanika), Ethnobotany (Etnobotanika) oraz Physiology and Biochemistry (Fizjologia i biochemia).
Redaktor naczelny: dr hab. Piotr Górski, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
40
MNiSW
Nowe stanowiska roślin naczyniowych Polski, 4
Tomasz Wójcik, Aneta Czarna, Stefan Gawroński, Artur Górecki, Aleksandra Hałaburda, Dawid Korneusz, Anna Kostecka, Przemysław Kurek, Grzegorz Łazarski, Kornel M. Michalak, Artur Pliszko, Monika Podgórska, Szymon Rogaczewski, Rafał Salach, Alina Stachurska-Swakoń, Blanka Wiatrowska, Mateusz Wolanin, Ilona Wysakowska, Jan Ziobro
 

Bieżący numer

2023 vol. 67
 
 
eISSN:2543-6503
ISSN:0043-5090
Journals System - logo
Scroll to top