PL EN Szukaj po autorze, tytule, słowach kluczowych

O czasopiśmie

 
Wiadomości Botaniczne są czasopismem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ukazują się od 1957 roku. Treści publikowane są w formie artykułów naukowych, prac przeglądowych, krótkich komunikatów z obserwacji terenowych czy laboratoryjnych oraz wspomnień i życiorysów botaników. Szczególnej uwadze poświęcone są prace dokumentujące bioróżnorodność Polski w odniesieniu do roślin naczyniowych, mszaków, porostów i glonów. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim, w formule open access, w następujących sekcjach tematycznych: Floristics and Geobotany (Florystyka i geobotanika), Ethnobotany (Etnobotanika) oraz Physiology and Biochemistry (Fizjologia i biochemia).
 
eISSN:2543-6503
ISSN:0043-5090
Journals System - logo
Scroll to top