PL EN Szukaj po autorze, tytule, słowach kluczowych
Wiadomości Botaniczne są czasopismem Polskiego Towarzystwa Botanicznego. Ukazują się od 1957 roku. Treści publikowane są w formie artykułów naukowych, prac przeglądowych, krótkich komunikatów z obserwacji terenowych czy laboratoryjnych oraz wspomnień i życiorysów botaników. Szczególnej uwadze poświęcone są prace dokumentujące bioróżnorodność Polski w odniesieniu do roślin naczyniowych, mszaków, porostów i glonów. Artykuły publikowane są w języku polskim i angielskim, w formule open access, w następujących sekcjach tematycznych: Floristics and Geobotany (Florystyka i geobotanika), Ethnobotany (Etnobotanika) oraz Physiology and Biochemistry (Fizjologia i biochemia).
Redaktor naczelny: dr hab. Piotr Górski, prof. UPP, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
40
MNiSW
Materiały do rozmieszczenia porostów i grzybów naporostowych Polski, 4
Mariusz Hachułka, Krzysztof Rutkowski, Dariusz Kubiak, Maria Kossowska, Wiesław Fałtynowicz, Robert Kościelniak, Laura Betleja, Valerii Darmostuk, Olha Sira, Adam Bohdan, Agnieszka Grajewska, Rafał Szymczyk, Agnieszka Kowalewska, Martin Kukwa
 

Bieżący numer

2024 vol. 68
 
 
eISSN:2543-6503
ISSN:0043-5090
Journals System - logo
Scroll to top