PL EN
WPŁYW CZASU I RODZAJU ROZPUSZCZALNIKA NA EFEKTYWNOŚĆ EKSTRAKCJI POLIFENOLI Z CZARNEJ HERBATY I WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWRODNIKOWE OTRZYMANYCH EKSTRAKTÓW
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie, Wydział Nauk o Żywności
Data publikacji: 30-07-2021
 
2017;(591):13–22
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było zbadanie wpływu rodzaju rozpuszczalnika i czasu prowadzenia procesu na efektywność ekstrakcji polifenoli oraz właściwości przeciwrodnikowe ekstraktów z czarnej herbaty. Ekstrakcję prowadzono w temperaturze pokojowej z użyciem pięciu rozpuszczalników: wody oraz 80- i 100-procentowych roztworów wodnych acetonu i metanolu w czasie 30 i 60 minut. W otrzymanych ekstraktach oznaczono zawartość polifenoli ogółem i katechin. Właściwości przeciwrodnikowe ekstraktów zbadano metodą z wykorzystaniem kationorodników ABTS i stabilnych rodników DPPH. Określono również zdolności ekstraktów do chelatowania jonów żelaza(II). Zaobserwowano, iż najlepszym rozpuszczalnikiem do ekstrakcji związków polifenolowych jest 80-procentowy roztwór acetonu, a do ekstrakcji katechin – woda. Wszystkie badane ekstrakty posiadały zdolność do chelatowania jonów żelaza(II) i wykazywały aktywność przeciwrodnikową. Stwierdzono, iż wydłużenie czasu ekstrakcji powodowało nieznaczne zwiększenie wyekstrahowania związków polifenolowych oraz wzrost aktywności przeciwrodnikowej badanych ekstraktów. W większości nie były to jednak różnice istotne statystycznie.
 
REFERENCJE (24)
1.
Afzal M., Safer A.M., Menon M., 2015. Green tea polyphenols and their potential role in health and disease. Inflammopharmacology 23, 151–161.
 
2.
Bhebhe M., Füler T.N., Chipurura B., Muchuweti M., 2016. Effect of solvent type on total phenolic content and free radical scavenging activity of black tea and herbal infusions. Food Anal. Method 9, 1060–1067.
 
3.
Dai J., Mumper R.J., 2010. Plant Phenolics: Extractions, Analysis and Their Antioxidant and Anticancer Properties. Molecules 15, 7313–7352.
 
4.
Dmowski P., Śmiechowska M., Tesmar A., 2013. Właściwości przeciwutleniające herbaty jako czynnik kształtujący jej wartość zdrowotną. Probl. Hig. Epidemiol. 94, 309–312.
 
5.
Drużyńska B., Stępniewska A., Wołosiak R., 2007. The influence of time and type of solvent on efficiency of the extraction of polyphenols from green tea and antioxidant properties obtained extracts. Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 6(1), 27–36.
 
6.
Khan N., Mukhtar H., 2015. Dietary Agents for prevention and treatment of lung cancer. Cancer Lett. 359, 155–164.
 
7.
Lai L.S., Chou S.T., Chao W.W., 2001. Studies on the antioxidative activities of Hsian-tsao leaf gum. J. Agric. Food Chem. 49, 963–968.
 
8.
Li S., Lo Ch-Y., Lai Ch-S., Ho Ch-T., 2013. Black tea: Chemical analysis and stability. Food Funct. 4, 10–18.
 
9.
Lopez de Dicastillo C., del Mar Castro-Lopez M., Lopez-Vilarino J.M., Gonzalez-Rodriguez M.V., 2013. Immobilization of green tea extract on polypropylene films to control the antioxidant activity in food packing. Food. Res. Int. 53, 522–528.
 
10.
Manach C., Scalbert A., Morand C., Rémésy C., Jiménez L., 2004. Polyphenols: food sources and bioavailability. Am. J. Clin. Nutr. 79, 727–747.
 
11.
Pan M-H., Lai Ch-S., Wang H., Lo Ch-Y., Ho Ch-T., Li S., 2013. Black tea in chemo-prevention of cancer and other human diseases. Food Sci. Hum. Wellness 2, 12–21.
 
12.
Perluso I., Serafini M., 2017. Antioxidants from black and green tea: from dietary modulation of oxidative stress to pharmacological mechanism. Brit J. Pharm. 11, 1195–1208.
 
13.
Perva-Uzunalic A., Skerget M., Knez Z., Weinreich B., Otto F., Grucher S., 2006. Extraction of active ingredients from green tea (Camellia sinensis): Extraction efficiency of major catechins and caffeine. Food Chem. 96, 597–605.
 
14.
Price M.L., Van Scoyoc S., Butler L.G., 1978. A critical evaluation of the vanillin reaction as an assay for tannin in sorghum grain. J. Agric. Food Chem. 26, 1214–1218.
 
15.
Re R., Proteggente A., Pellergrini N., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C., 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic. Biol. Med. 9–10, 1231–1237.
 
16.
Rutkowski R., Pancewicz S.A., Rutkowski K., Rutkowska J., 2007. Znaczenie reaktywnych form tlenu i azotu w patomechanizmie procesu zapalnego. Pol. Merk. Lek. 134, 131–138.
 
17.
Simon B., Chemat F., Strube J., 2014. Extraction of polyphenols from black tea – Conventional and ultrasound assisted extraction. Ultrason. Sonochem. 21, 1030–1034.
 
18.
Singleton V.L., Rossi J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic. 16, 144–158.
 
19.
Song T.T., Hendrich S., Murphy P.A., 1999. Estrogenic activity of glycitein, a soy isoflavone. J. Agric. Food Chem. 47, 1607–1610.
 
20.
Tsao R., 2010. Chemistry and Biochemistry of Dietary Polyphenols. Nutrients 2, 1231–1246.
 
21.
Turkmen N., Sari F., Velioglu Y.S., 2006. Effects of extraction solvents on concentration and antioxidant activity of black and black mate tea polyphenols determined by ferrous tartrate and Folin-Ciocalteu methods. Food Chem. 4, 835–841.
 
22.
Waszkiewicz-Robak B., Rusaczonek A., Świderski F., 2005. Charakterystyka właściwości antyoksydacyjnych herbat liściastych. Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska 60, 169–172.
 
23.
Worobiej E., Tyszka K., 2012. Właściwości przeciwutleniające różnych rodzajów herbat czarnych. Bromat. Chem. Toksykol. 3, 659–664.
 
24.
Zhu F., Sakulnak R., Wang S., 2016. Effect of black tea on antioxidant, textural, and sensory properties of Chinese steamed bread. Food Chem. 194, 1217–1223.
 
ISSN:0084-5477