PL EN
KINETYKA REHYDRACJI SUSZY OWOCÓW MINI KIWI (ACTINIDIA ARGUTA)
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie ,Wydział Nauk o Żywności
 
2
SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
 
 
Data publikacji: 28-07-2021
 
 
2017;(591):3-12
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Aktinidia ostrolistna to roślina, której jagody, znane jako mini kiwi czy kiwiberry, oprócz walorów smakowych posiadają istotne właściwości prozdrowotne. Owoce te mogą być przechowywane w warunkach chłodniczych jedynie przez kilka tygodni, dlatego wymagają szybkiej obróbki przedłużającej ich trwałość. Celem niniejszej pracy była ocena wpływu różnych metod suszenia na właściwości rehydracyjne suszy. W badaniach wykorzystano owoce polskiej odmiany ‘Bingo’ pochodzące z komercyjnej uprawy znajdującej się w okolicach Grójca. Susze otrzymano, stosując najpopularniejsze stosowanych techniki i parametry procesu, typowe dla surowców roślinnych, rehydrację prowadzono zaś w wodzie destylowanej o temperaturze pokojowej. Wykazano istotny wpływ zastosowanej techniki suszenia na właściwości rekonstytucyjne suszy. Do uzyskania produktów końcowych wymagających szybkiej rehydracji optymalne okazały się metody próżniowa i sublimacyjna, w pozostałych przypadkach możliwe jest stosowanie suszenia konwekcyjnego, mikrofalowo-konwekcyjnego oraz romiennikowo-konwekcyjnego.
 
REFERENCJE (22)
1.
Bakalis S., Karathanos V.T., 2005. Study of rehydration of osmotically pretreated dried fruit samples. Drying Technol. 23, 533–549.
 
2.
Basile A., Giorgano S., Lopez-Saez J.A., Cobianchi C., 1999. Antibacterial activity of pure flavonoids isolated from mosses. Phytochemistry 52, 1479–1482.
 
3.
Bialik M., Gondek E., Wiktor A., Latocha P., Witrowa-Rajchert D., 2017. Mathematical modeling of drying kinetics of Actinidia arguta (mini kiwi). Agr Eng 21(4), 5–13.
 
4.
Duttaroy A.K., Jřrgensen A., 2004. Effects of kiwifruit consumption on platelet aggregation and plasma lipids in healthy human volunteers. Platelets 15(5), 287–292.
 
5.
Janowicz M., Lenart A., 2007. Rozwój i znaczenie operacji wstępnych w suszeniu żywności. W: Właściwości fizyczne suszonych surowców i produktów spożywczych (red. B. Dobrzański i L. Mieszkalski), Komitet Agrofizyki PAN, Wyd. Naukowe FRNA, Lublin, 15–33.
 
6.
Lewicki P.P., 2006. Design of hot air drying for better foods. Trends Food Sci Technol. 17(4), 153–163.
 
7.
Latocha P., 2017. The Nutritional and Health Benefits of Kiwiberry (Actinidia arguta) – a Review. Plant Foods Hum. Nutr. 72, 325–334.
 
8.
Latocha P., Krupa T., Wołosiak R., Worobiej E., Wilczak J., 2010. Antioxidant activity and chemical difference in fruit of different Actinidia sp. Int J. Food Sci Nutr 61(4), 381–394.
 
9.
Latocha P., Łata B., Stasiak A., 2015. Phenolics, ascorbate and the antioxidant potential of kiwiberry vs. common kiwifruit: The effect of cultivar and tissue type. J. Funct Foods 19, 155–163.
 
10.
Latocha P., Wołosiak R., Worobiej E., Krupa T., 2013. Clonal differences in antioxidant activity and bioactive constituents of hardy kiwifruit (Actinidia arguta) and its year-to-year variability. J. Sci Food Agric 93, 1412–1419.
 
11.
Maritza A.M., Sabah M., Anaberta C.-M., Montejano-Gaitán J.G., Allaf K., 2012. Comparative study of various drying processes at physical and chemical properties of strawberries. Procedia Eng. 42, 267–282.
 
12.
Maskan M., 2001. Drying, shrinkage and rehydration characteristic of kiwifruit during hot air and microwave drying. J. Food Eng. 48, 177–182.
 
13.
Łapczyńska-Kordon B., Roczkowska-Chmaj S., 2009. Matematyczny model kinetyki rehydracji suszu warzywnego. Inżynieria Rolnicza 9(118), 131–137.
 
14.
Oliveira F.A.R., Ilincanu L., 1999. Rehydration of dried plant tissues: Basic concepts and mathematical modelling, Processing Foods (red. F.A.R. Oliveira i J.C. Oliveira), CRC Press LLC, 201–222.
 
15.
Pasławska M., Pełka A., 2006. Właściwości rekonstytucyjne i barwa suszu truskawkowego. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 1(46), 93–99.
 
16.
Rush E.C., Patel M., Plank L.D., Ferguson L.R., 2002. Kiwifruit promotes laxation in the elderly. Asia Pac J. Clin. Nutr. 11(2), 164–168.
 
17.
Rząca M., 2009. Studia nad wykorzystaniem promieniowania podczerwonego i mikrofalowego do suszenia jabłek. Praca doktorska, SGGW, Warszawa.
 
18.
Rząca M., Witrowa-Rajchert D., 2007. Wpływ techniki suszenia oraz warunków przechowywania na właściwości rekonstytucyjne i higroskopijne suszu jabłkowego. Acta Agrophys. 9(2), 471–479.
 
19.
Stępień B., Pasławska M., Jażwiec B., 2011. Wpływ metody suszenia na zdolność do rehydracji suszonej pietruszki. Inżynieria Rolnicza 4(129), 251–256.
 
20.
Strumiłło C., 2005. On perspective developments in drying. Materiały z Sympozjum “Proceedings of the 11th Polish Drying Symposium XI PSS”, Poznań, Polska, 13-16 września 2005, materiały na płycie CD.
 
21.
Vega-Gálvez A., Miranda M., Clavería R., Quispe I., Vergara J., Uribe E., Paez H., Di Scala K., 2011. Effect of air temperature on drying kinetics and quality characteristics of osmotreated jumbo squid (Dosidicus gigas). LWT-Food Sci. Technol. 44(1), 16–23.
 
22.
Witrowa-Rajchert D., 1999. Rehydracja jako wskaźnik zmian zachodzących w tkance roślinnej w czasie suszenia. Fundacja Rozwój SGGW, Warszawa.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top