PL EN
ANALIZA SPOSOBU I PARAMETRÓW SUSZENIA OWOCÓW ROKITNIKA (HIPPOPHAE RHAMNOIDES L.) W ASPEKCIE KINETYKI PROCESU I WYBRANYCH CECH JAKOŚCIOWYCH SUSZU
 
Więcej
Ukryj
1
UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji
Data publikacji: 26-07-2021
 
2018;(593):49–62
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem przeprowadzonych badań była ocena wpływu parametrów sublimacyjnego, konwekcyjnego i konwekcyjno-mikrofalowego suszenia owoców rokitnika na kinetykę procesu i wybrane cechy jakościowe suszu. Proces suszenia sublimacyjnego przeprowadzano przy temperaturze półek grzejnych 25°C, 45°C i 65°C, a suszenie konwekcyjne oraz wspomagane mikrofalami o mocy 100 W, realizowano przy przepływie powietrza 0,5 m·s –1 , w tym samych zakresie temperatur powietrza suszącego. Przeprowadzono analizę kinetyki suszenia owoców rokitnika, wskazującą na możliwość ograniczenia czasu procesu względem nielicznych dostępnych danych literaturowych oraz zaproponowano metodę suszenia sublimacyjnego jako najlepszą ze względu na zachowanie barwy i retencję kwasu L-askorbinowego w suszu.
 
REFERENCJE (27)
1.
AOAC International, 1990. Method 934.06 moisture in dried fruits. In Official methods of the association of analytical chemists (15th ed.). Virginia, USA: AOAC.
 
2.
Araya-Farias M., Macaigne O., Ratti C., 2014. On the Development of Osmotically Dehydrated Seabuckthorn Fruits: Pretreatments, Osmotic Dehydration, Postdrying Techniques, and Nutritional Quality. Drying Technol. 32, 813–819.
 
3.
Araya-Farias M., Makhlouf J., Ratti C., 2011. Drying of Seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L) Berry: Impact of Dehydration Methods on Kinetics and Quality. Drying Technol. 29, 351–359.
 
4.
Bal L. M., Meda V., Naik S.N., Satya S., 2011. Sea buckthorn berries: A potential source of valuable nutrients for nutraceuticals and cosmoceuticals. Food Res. Int. 44, 1718–1727.
 
5.
Beveridge T., Li T.S.C., Oomah B.D., Smith A., 1999. Sea Buckthorn Products: Manufacture and Composition. J. Agric. Food Chem. 47, 3480–3488.
 
6.
Diamante L.M., Munro P.A., 1993. Mathematical modelling of the thin layer solar drying of sweet potato slices. Solar Energy 51(4), 271–276.
 
7.
El-Beltagy A., Gamea G.R., Amer Essa A.H., 2007. Solar drying characteristics of strawberry. J. Food Eng. 78, 456–464.
 
8.
George S.D., Cenkowski S., 2005. The influence of harvest time on levels of bioactive compounds in sea buckthorn berries (Hippophaë rhamnoides L. ssp. sinensis). The Canadian society for engineering in agricultural, food, and biological systems, 1–26.
 
9.
Górnaś P., Śne E., Siger A., Seglina D., 2016. Sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L.) vegetative parts as an unconventional source of lipophilic antioxidants. Saudi J. Biol. Sci. 23, 512–516.
 
10.
Guan T.T.Y., Cenkowski S., Hydamaka A., 2005. Effect of drying on the nutraceutical quality of sea buckthorn (Hippophae rhamnoides L. Ssp. Sinensis) leaves. J. Food Sci. 70, 9, 514–518.
 
11.
Henderson S.M., 1974. Progress in developing the thin layer drying equation. Trans ASAE, 1167–1168.
 
12.
Henderson S.M., Pabis S., 1961. Grain drying theory. II. Temperature effects on drying coefficients. J. Agric. Eng. Res. 6, 169–174.
 
13.
Kallio H., Yang B., Peippo P., 2002. Effects of different origins and harvesting time on vitamin C, tocopherols, and tocotrienols in sea buckthorn (Hippophae rhamnoides) berries. J. Agric. Food Chem. 50, 6136–6142.
 
14.
Kyriakopoulou K., Pappa A. Krokida, M., Detsi A., Kefalas P., 2013. Effects of Drying and Extraction Methods on the Quality and Antioxidant Activity of Sea Buckthorn (Hippophae rhamnoides) Berries and Leaves. Drying Technol. 31, 1063–1076.
 
15.
Li T. S.C., 2002. Product Development of Sea Buckthorn. Reprinted from: Trends in new crops and new uses. J. Janick and A. Whipkey (red.). ASHS Press, Alexandria, VA., 393–398.
 
16.
Mendelová A., Mendel L., Czako P., Mareček J., 2016. Evaluation of carotenoids, polyphenols content and antioxidant activity in the sea buckthorn fruit juice. Potravinarstvo 10(1), 59–64.
 
17.
Midilli A., Kucuk H., Yapar Z., 2002. A new model for single-layer drying. Drying Technol. 20(7), 1503–1513.
 
18.
Pasławska M., Stępień B., Jałoszyński K., 2010 Zmiany parametrów barwy owoców jagodowych wywołane suszeniem, przechowywaniem i rehydracją. Inżynieria Rolnicza 2(120), 95–102.
 
19.
Peroń S., Surma M., Zdrojewski Z., 2011. Charakterystyka suszarnicza owoców rokitnika pospolitego poddanych wstępnym zabiegom przygotowawczym. Inżynieria Rolnicza 9(134), 169–176.
 
20.
Raffo A., Paoletti F., Antonelli M., 2004. Changes in sugar, organic acid, flavonol and carotenoid composition during ripening of berries of three seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) cultivars. Eur. Food Res. Technol. 219, 360–368.
 
21.
Ratti C., 2001. Hot-air and freeze-drying of high-value foods: A review. J. Food Eng. 49, 311–319.
 
22.
Sarimeseli A., 2011. Microwave drying characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves. Energy Conversion and Management 52, 1449–1453.
 
23.
Schroeder W.R., and Yao Y., 1995. Sea buckthorn: a promising multipurpose crop for Saskatchewan. Indian Head, SK: Prairie Farm Rehabilitation Administration; Agriculture Canada.
 
24.
Selvamuthukumaran M., Khanum F., 2014. Optimization of spray drying process for developing seabuckthorn fruit juice powder using response surface methodology. J. Food Sci. Technol. 51(12), 3731–3739.
 
25.
Stobdan T., Korekar G., Srivastava R.B., 2013. Nutritional attributes and health application of seabuckthorn (Hippophae rhamnoides L.) – A Review. Current Nutrition & Food Sci. 9(2), 1–15.
 
26.
Wang C.Y., Singh, R.P., 1978. Use of variable equilibrium moisture content in modeling rice drying. Transactions of the ASAE 11, 668–672.
 
27.
Zeb A., 2004. Important therapeutic uses of sea buckthorn (Hippophae): A Review. J. Biol. Sci. 4(5), 687–693.
 
ISSN:0084-5477