PL EN
Model rozwoju gotowości instytucji do cyfryzacji procesów uczenia się
 
 
Więcej
Ukryj
1
Sieć Badawcza Łukasiewicz – Instytut Technologii Eksploatacji, Radom
 
 
Data publikacji: 20-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2022;119(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID-19 zakłóciła proces edukacji, w tym sektor edukacji i szkoleń zawodowych, w którym gotowość do przejścia na naukę zdalną nie była powszechna. W tej wyjątkowej sytuacji jeszcze silniej uwidoczniła się potrzeba digitalizacji procesów zarówno dydaktycznych, jak i organizacyjnych w instytucjach ustawicznej edukacji i szkoleń zawodowych oraz potrzeba zapewnienia jakości tychże procesów. Artykuł prezentuje model wsparcia instytucji w procesach digitalizacji, wypracowany w ramach międzynarodowego projekt współpracy instytucji z Polski, Grecji, Cypru i z Włoch: Quality for digital education readiness in VET (Q4EDU). Proponowana metodyka oceny gotowości instytucji edukacji i szkoleń zawodowych do cyfryzacji swoich działań to rozwiązanie kompleksowe, oferujące między innymi możliwość monitorowania i rozwoju poziomu cyfryzacji instytucji dzięki wykorzystaniu narzędzia IT opartego na europejskiej ramie DigCompOrg oraz możliwość zdobycia i potwierdzenia kompetencji eksperta ds. edukacji cyfrowej.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top