PL EN
Zarządzanie zasobami ludzkimi w organizacjach pozarządowych – wybrane problemy
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
 
Data publikacji: 20-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2022;119(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule przedstawiono zagadnienia związane zarządzaniem personelem w organizacjach pozarządowych. Trudno byłoby wymienić wszystkie problemy, z którymi na co dzień borykają się przedstawiciele organizacji społecznych. Celem publikacji jest opis wybranych problemów z obszaru zarządzania personelem w NGO oraz przedstawienie rekomendacji dla liderów organizacji pozarządowych w odniesieniu do problemów wypalenia zawodowego, nadgodzin oraz niskich zarobków. Działania prewencyjne, jak również umiejętność rozwiązywania opisywanych problemów pozwoli na wzmocnienie zasobów ludzkich organizacji i tym samym wpłynie na efektywność funkcjonowania jednostek reprezentujących trzeci sektor.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top