PL EN
Edukacja Ustawiczna Dorosłych to kwartalnik naukowy wydawany od 1993 r. Misją czasopisma jest podejmowanie istotnych i aktualnych problemów naukowych z zakresu polskiej i międzynarodowej pedagogiki pracy, andragogiki oraz innych dyscyplin naukowych zajmujących się problemami człowieka w środowisku pracy. Profil czasopisma w szczególności jest otwarty dla autorów z kraju i z zagranicy, którzy uczestniczą w projektach badawczych, koncentrują się na rozważaniach teoretycznych, jak również na wymiarze praktycznym kształcenia ustawicznego, edukacji dorosłych oraz edukacji zawodowej dla rynku pracy.
40
MNiSW

Strona główna

1/2023 vol. 120
 
 
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top