PL EN
Wiedza, umiejętności i kompetencje pracowników służby bhp w ciągłym doskonaleniu zawodowym
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Technologiczno-Humanistyczny im. Kazimierza Pułaskiego w Radomiu
 
 
Data publikacji: 20-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;120(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem opracowania była identyfikacja wiedzy, umiejętności oraz kompetencji pracowników służby bhp. W części literaturowej zaprezentowano ustalenia literaturowe w zakresie definiowania pojęć: wiedza, kompetencje oraz umiejętności. W części empirycznej (1) na podstawie analizy efektów uczenia się wskazano zakres wiedzy, kompetencji oraz umiejętności absolwentów studiów kierunku bhp oraz (2) na podstawie analizy odpowiedzi uzyskanych od pracowników służby bhp przedstawiono zakres wiedzy, umiejętności oraz kompetencji niezbędnych do pracy w służbie bhp. Wkładem autorki jest realizacja badania jakościowego oraz usystematyzowanie uzyskanych wniosków.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top