PL EN
Uchodźcy z Ukrainy na europejskich rynkach pracy – rok doświadczeń. Rekomendacje dla polityki zatrudnienia
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warszawski Katedra Ustroju Pracy i Rynku Pracy
 
 
Data publikacji: 20-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;120(1)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Napływ uchodźców z Ukrainy w ostatnim roku mógł doprowadzić do niekontrolowanego wzrostu bezrobocia w Polsce i Europie, jednak tak się nie stało. Państwa europejskie podjęły natychmiastowe działania w zakresie wspierania uchodźców z Ukrainy i ich integracji na rynku pracy. W Polsce, w końcu stycznia 2023 r., w urzędach pracy zarejestrowanych było 15,6 tys.1 bezrobotnych obywateli z tego kraju, którzy stanowili niewiele, bo zaledwie 1,8% ogółu bezrobotnych. W 2022 r. zalegalizowano natomiast pracę ponad 1 mln obywateli Ukrainy, co świadczy o ich dobrej integracji w polskim społeczeństwie. W artykule analizuję działania podjęte wskutek napaści Rosji na Ukrainę w pierwszym roku wojny i pokazuję, że europejska gospodarka, mimo kryzysu wywołanego wojną, wymaga ciągłego uzupełniania podaży pracy pracowników. Poruszam kwestie europejskich rynków pracy, działań służb zatrudnienia w innych państwach przyjmujących uchodźców oraz przytaczam wyniki badań przeprowadzonych w polskich i europejskich służbach zatrudnienia.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top