PL EN
Nauczyciel i uczeń w edukacji zdalnej w Polsce – postpandemiczne reminiscencje
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Radomski im. Kazimierza Pułaskiego
 
 
Data publikacji: 21-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;121(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pojawienie się pandemii COVID-19 w Polsce było katalizatorem nagłych zmian edukacyjnych, związanych z koniecznością wprowadzenia nauczania zdalnego. Celem artykułu było ukazanie, jakie obszary okazały się kluczowe dla funkcjonowania nauczyciela i ucznia w ramach edukacji online. Omówiono wymiary dotyczące kompetencji cyfrowych, relacji interpersonalnych oraz pozytywnych i negatywnych skutków kształcenia na odległość. Zidentyfikowano główne trudności, z jakimi musieli mierzyć się nauczyciele i uczniowie. Przedstawiono postulaty nauczycieli dotyczące organizacji nauki zdalnej w przyszłości. Wnioski z przedstawionych badań skłaniają do refleksji, iż pozytywnym aspektem edukacji zdalnej był wzrost kompetencji cyfrowych jej uczestników, jednak zaobserwowano więcej jej negatywnych skutków, które dotyczyły m.in. obniżenia jakości edukacji, dobrostanu psychologicznego, fizycznego i społecznego.
INFORMACJE O RECENZOWANIU
Sprawdzono w systemie antyplagiatowym
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top