PL EN
Zjawisko drop out w zawodzie nauczyciela
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Rolniczy im. Hugona Kołłątaja w Krakowie
 
2
Uniwersytet Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
 
 
Data publikacji: 22-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;122(3)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W artykule skoncentrowano się na zjawisku odejścia (drop out) z zawodu przez nauczycieli. W części teoretycznej określono zjawisko odejścia z badawczego. W projekcie bazującym na założeniach paradygmatu jakościowego skoncentrowano się na odpowiedzi na pytanie badawcze: Jakie są doświadczenia nauczycieli związane z ich decyzją o odejściu z zawodu? Analiza i interpretacja materiału badawczego umożliwiła określenie samopoczucia w miejscu pracy, możliwości uzyskania w nim wsparcia oraz czynniki warunkujące odejście z zawodu nauczyciela. W części końcowej wskazano obszary koniecznych zmian w celu zatrzymania/pozyskiwania najlepszych nauczycieli do pracy w szkole.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top