PL EN
Edukacja dorosłych w sytuacjach kryzysów oraz wsparcia społecznego
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego
 
 
Data publikacji: 19-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2022;119(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Pandemia COVID – 19 oraz tocząca się wojna na Ukrainie są źródłem wielu sytuacji trudnych, kryzysów życiowych i katastrof, co wymaga udzielania pomocy i wsparcia społecznego. W tym, z konieczności krótkim, artykule zaprezentowano wybrane aspekty występowania kryzysów, krytycznych wydarzeń życiowych, zaburzeń po stresie traumatycznym, lęku przed śmiercią oraz procesów przezwyciężania trudności, udzielania pomocy i wsparcia społecznego. W nowym świetle ukazana została problematyka wychowania dla pokoju.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top