PL EN
WPŁYW OGRZEWANIA MIKROFALOWEGO NA REDUKCJĘ ZANIECZYSZCZENIA MIKROBIOLOGICZNEGO MULI
 
Więcej
Ukryj
1
UM w Gdyni, Wydział Przedsiębiorczości i Towaroznawstwa
Data publikacji: 07-07-2021
 
2018;(595):93–102
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Fale elektromagnetyczne można wykorzystać w inaktywacji patogenów w żywności, gdyż działają bakteriobójczo na drobnoustroje. Celem badań była ocena wpływu oddziaływania mikrofalowego na redukcję mikroorganizmów zanieczyszczających mule „à la minute”. Materiał badany stanowiły mule (Mytilus edulis) „świeżo ugotowane” po prowansalsku. W pierwszym etapie badań pobierano mule bezpośrednio po otwarciu opakowania, a w drugim etapie te same produkty poddawano ogrzewaniu mikrofalowemu. Po wyjęciu z kuchenki mikrofalowej i przestudzeniu produktu w warunkach jałowych, pobierano go do analiz mikrobiologicznych. W produktach poddanych analizie oznaczano liczbę: Staphylococcus aureus, drożdży i grzybów strzępkowych, Escherichia coli, Vibrio parahaemolyticus, ogólną liczbę drobnoustrojów mezofilnych (OLD) oraz obecność Salmonella spp. i Listeria monocytogenes. W żadnej badanej próbie nie stwierdzono obecności pałeczek Salmonella sp., Listeria monocytogenes oraz Escherichia coli, a przecinkowce Vibrio parahaemolyticus obserwowano jedynie w produktach bezpośrednio po otwarciu opakowania. Zastosowane promieniowanie mikrofalowe spowodowało całkowitą redukcję Vibrio parahaemolyticus, a liczba grzybów strzępkowych, drożdży i Staphylococcus aureus, drobnoustrojów mezofilnych spadła odpowiednio: 4-krotnie, około 3-krotnie, 2,5-krotnie.
 
REFERENCJE (17)
1.
Ates M., Ozkizilcik A., Tabakoglu C., 2011. Microbiological analysis of stuffed mussels sold in the streets. Indian J. Microbiol. 51 (3), 350–354. DOI 10.1007/s12088-011-0174-6.
 
2.
Augustyńska-Prejsnar A., Ormian M., Gajdek G., 2014. Preferencje nabywcze „żywności wygodnej” pochodzenia drobiowego w opinii młodzieży akademickiej. J. Agribus. Rural. Dev. 4 (34), 17–26.
 
3.
Bauza-Kaszewska J., Skowron K., Paluszak Z., Dobrzański Z., Śrutek M., 2014. Effect of microwave radiation on microorganisms in fish meals. Ann. Anim. Sci. 14 (3), 623–636. DOI: 10.2478/aoas-2014-0020.
 
4.
Brodowska A., Śmigielski K., Nowak A., 2014. Porównanie metod dekontaminacji przypraw i ziół. Chemik. 68 (2), 97–102.
 
5.
Czerwińska D., 2006. Mikrofale na fali. Wpływ mikrofalowego ogrzewania żywności na wartość odżywczą potraw. Przegląd Gastronom. 4, 12–13.
 
6.
Janković S.M., Milošev M.Z., Novaković M.L.J., 2014. The effects of microwave radiation on microbial cultures. Hosp. Pharmacol. 1 (2), 102–108.
 
7.
Kukułowicz A., Białas J., 2014. Ocena mikrobiologiczna małży pakowanych w słoiki szklane. Bromat. Chem. Toksykol. 47 (3), 732–736.
 
8.
Łomotowski J., Radosz M., Markowska A., 2002. Mikrofalowa higienizacja osadów ściekowych. Inżynieria Ekologiczna 7. Ekoinżynieria dla Ekorozwoju, Warszawa, 77–82.
 
9.
Marszałek K., Mitek M., 2011. Wpływ utrwalania mikrofalowego w przepływie na zmiany antocyjanów, witaminy C i barwy puree truskawkowego. ZPPNR 566, 135–142.
 
10.
Oliveira J.M., Cunha Â.S., Almeida A.P., Castilho F.B., Pereira M.J., 2013. Comparison of methodologies for the extraction of bacterial DNA from mussels—relevance for food safety. Food Anal. Methods. 6, 201–209. DOI 10.1007/s12161-012-9419-1.
 
11.
Parihar V.S., Barbuddhe S.B., Danielsson-Tham M.L., Tham W., 2008. Isolation and characterization of Listeria species from tropical seafoods. Food Control. 19, 566–569.
 
12.
Risk Assessment Section CFS, 2007. Wytyczne mikrobiologiczne dla żywności gotowej do spożycia. Transkrypt pol. M. Brzozowska. Centre for Food Safety Food and Environmental Hygiene Department, Hong Kong.
 
13.
Rozporządzenie Komisji (WE) nr 1441/2007 z dnia 5 grudnia 2007 r. zmieniające rozporządzenie (WE) nr 2073/2005 w sprawie kryteriów mikrobiologicznych dotyczących środków spożywczych. Dz.U. L 322 z 07.12.2007, s. 12–29.
 
14.
Sood P., Sood N., Gokhale T., 2015. Microwaves: an alternative bacterial sterilization technique? GSTF J. BioSci. 3 (2), 1–5. DOI 10.7603/s40835-014-0003-x.
 
15.
Tomczak M., Tomczak E., 2014. The need to report effect size estimates revisited. An overview of some recommended measures of effect size. TRENDS in Sport Sci. 1 (21), 19–25.
 
16.
Wałecka-Zacharska E., Bania J., 2014. Listeria monocytogenes – patogen, który wie, jak przetrwać. Życie Wet. 89 (11), 917–919.
 
17.
Woo I-S., Rhee I-K., Park H-D., 2000. Differential damage in bacterial cells by microwave radiation on the basis of cell wall structure. Appl. Environmental Microbiol. 66 (5), 2243–2247.
 
ISSN:0084-5477