PL EN
Młodzież a globalne wybory edukacyjno-zawodowe
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Jana Długosza w Częstochowie
 
 
Data publikacji: 23-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;123(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszej publikacji zaprezentowane zostaną rozważania odnośnie do planów zawodowych młodych ludzi w kontekście przemian rynku pracy, spowodowanych globalizacją. Autorzy poszukują odpowiedzi na pytanie o związek łączący przemiany rynku pracy w dobie globalizacji z planami zawodowymi młodzieży. Badania przeprowadzono na grupie osób w wieku 13–16 lat, łącznie – na próbie 138 osób. Wyniki niniejszych badań opisują preferencje młodych ludzi w kontekście edukacyjno-zawodowym.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top