PL EN
Wyzwania edukacji ekologicznej wobec różnych pokoleń dorosłych: strategie i skutki społeczne
 
Więcej
Ukryj
1
AGH University of Science & Technology
 
2
The National Academy of Agrarian Sciences of Ukraine
 
 
Data publikacji: 23-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;123(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
W niniejszym artykule autorzy przedstawili problemy, z jakimi mierzy się edukacja ekologiczna w stosunku do osób dorosłych różnych generacji pokoleniowych oraz omówili metody kształtowania wrażliwości społecznej. Autorzy zwrócili uwagę na przepisy prawne oraz cele zrównoważonego rozwoju, których zadaniem jest zapewnienie nauki przez całe życie wszystkim osobom. Ponadto przytoczono wyniki badania świadomości ekologicznej mieszkańców Polski, przeprowadzonego przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska, a także wskazano działania edukacyjne Głównego Inspektoratu Ochrony Środowiska.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top