PL EN
WYBRANE WŁAŚCIWOŚCI BŁYSKAWICZNYCH KLEIKÓW KUKURYDZIANO-ŻURAWINOWYCH W ZALEŻNOŚCI OD PARAMETRÓW PROCESU EKSTRUZJI
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Data publikacji: 02-08-2021
 
2017;(590):39–48
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem pracy było określenie wpływu dodatku żurawiny oraz prędkości obrotowej ślimaka na wydajność, energochłonność procesu ekstruzji, a także gęstość w stanie usypowym i wskaźnik zdolności żelowania błyskawicznych kleików kukurydzianych. Pomiar wydajności procesu ekstruzji prowadzono poprzez określenie masy ekstrudatu uzyskanego w określonym czasie. Energochłonność procesu wyznaczano, wykorzystując wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania energii mechanicznej (SME). Gęstość w stanie usypowym określono jako stosunek luźno usypanego ekstrudatu do zajmowanej przez niego objętości. Wskaźnik objętościowy żelowania wyznaczono jako stosunek objętości powstałego żelu do objętości suchej próby. Opierając się na wynikach przeprowadzonych badań stwierdzono, że czynnikiem w większym stopniu wpływającym na wydajność i energochłonność procesu oraz gęstość w stanie usypowym była zmienna prędkość obrotowa ślimaka stosowana podczas wytwarzania kleików kukurydziano-żurawinowych. Wraz ze zwiększeniem prędkości obrotowej ślimaka wzrastała energochłonność i wydajność procesu ekstruzji oraz zmniejszała się gęstość w stanie usypowym ekstrudatów. Dodatek żurawiny w większym stopniu niż zmienna prędkość ślimaka wpływał na wskaźnik objętościowy żelowania, wraz ze zwiększeniem ilości dodatku wzrastała wartość tego wskaźnika.
 
REFERENCJE (26)
1.
ASAE Standard, 1989. ASAE S269.3. Wafers, pellet, and crumbles – definitions and methods for determining density, durability and moisture content.
 
2.
Bazylko A., Kozłowska-Wojciechowska M., 2007. Wpływ polifenoli z żurawiny na zdrowie człowieka. Czynniki Ryzyka 4, 57–61.
 
3.
Bogacz K., 2010. Żurawina dla smaku i zdrowia. Przem. Ferm.-Owoc. Warz. 4, 22–24.
 
4.
Bouasla A., Wójtowicz A., Zidoune M.N., Olech M., Nowak R., Mitrus M., Oniszczuk A., 2016. Gluten-free precooked rice-yellow pea pasta: effect of extrusion-cooking conditions on phenolic acids composition, selected properties and microstructure. J. Food Sci. 81(5), C1070–1079.
 
5.
Gbenyi D., Nkama I., Badau M.H., 2016. Optimization of physical and functional properties of sorghum-bambara groundnut extrudates. J. Food Res. 4, 2, 81–97.
 
6.
Gondek E., Jakubczyk E., Stasiak M., Królikowski K., 2014. Wpływ dodatków wzbogacających wartość odżywczą na teksturę bezglutenowego pieczywa chrupkiego, ZPPNR 578, 49–60.
 
7.
Górecka A., 2006. Amerykańska żurawina – unikalne zbiory i właściwości zdrowotne. Przem. Spoż. 12, 35–37.
 
8.
Gryszczyńska A., 2010. Żurawina amerykańska (Vaccinium macrocarpon) – lek na problemy urologiczne. Urologia – Nauka i Praktyka 11/5(63), 31–40.
 
9.
Kim Y., Faqih M.N., Wang S.S., 2001. Factors affecting gel formation of inulin. Carbohydr. Polym. 46, 135–145.
 
10.
Kręcisz M., 2016. Energy consumption during production of corn extrudates in relation to the process parameters. Agricultural Engineering 20(2), 125–131.
 
11.
Kręcisz M., Wójtowicz A., Oniszczuk A., 2015. Produkcja ekstrudowanych odżywek dla dzieci. ZPPNR 582, 13–21.
 
12.
Michalak M., Podsędek A., Glinka E., Glinka R., 2016. Potencjał przeciwutleniający oraz związki polifenolowe glikolowych ekstraktów z Hippophaë rhamnoides L. i Vaccinium oxycoccos L. Postęp Fizjoterapii 17(1), 33–38.
 
13.
Mitrus M., Combrzyński M., 2013. Energy consumption during corn starch extrusion-cooking. TEKA Com. Mot. Power Ind. Agric. 13(2), 63–66.
 
14.
Mościcki L., Mitrus M., Wójtowicz A., 2007. Technika ekstruzji w przemyśle rolno-spożywczym. PWRiL, Warszawa.
 
15.
Moussa-Ayoub T.E., Youssef K., El-Samahy S., Kroh L., Rohn S., 2015. Flavonol profile of cactus fruits (Opuntia ficus-indica) enriched cereal-based extrudates: Authenticity and impact of extrusion. Food Res. Int. 78, 442–447.
 
16.
Oniszczuk A., Olech M., Oniszczuk T., Wojtunik-Kulesza K., Wójtowicz A., 2016. Extraction methods, LC-ESI-MS/MS analysis of phenolic compounds and antiradical properties of functional food enriched with elderberry flowers or fruits. Arabian J. Chem. doi: http://dx.doi.org/10.1016/j.ar....
 
17.
Potter R., Stojceska V., Plunkett A., 2013. The use of fruit powders in extruded snacks suitable for Children’s diets. LWT – Food Sci. Technol. 51, 537–544.
 
18.
Różyło R., Dziki D., Ziemichód A., Siastała M., Biernacka B., Łysiak G., al Aridhee J., Kulig R., 2016. Zmiany właściwości fizycznych chleba bezglutenowego pod wpływem dodatku suszonej lucerny. ZPPNR 585, 131–139.
 
19.
Ryu G.H., Ng P.L., 2011. Effect of selected process parameters on expansion and mechanical properties of wheat flour and whole cornmeal extrudates. Starch. 53, 147–154.
 
20.
Stobnicka A., Gniewosz M., 2010. Możliwość wykorzystania właściwości żurawiny (Oxycoccus) we współczesnej medycynie. Postęp Fizjoterapii 3, 170–175.
 
21.
Stobnicka A., Gniewosz M., Miętuszewska A., 2011. Przeciwbakteryjne działanie soków owocowych z żurawiny, rokitnika, noni i goji. Bromat. Chem. Toksyk. XLIV, 3, 650–655.
 
22.
Teleszko M., 2011. Żurawina wielkoowocowa – możliwości wykorzystania do produkcji biożywności. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 6(79), 132–141.
 
23.
Wójtowicz A., 2008. Influence of legumes addition on proceeding of extrusion-cooking process of precooked pasta products. TEKA Com. Mot. Power Ind. Agric. 8a, 209–216.
 
24.
Wójtowicz A., Mościcki L., 2009. Influence of extrusion-cooking parameters on some quality aspects of precooked pasta-like products. J. Food Sci. 74(5), 226–233.
 
25.
Wójtowicz A., Kozak M., Lewandowska Z., 2014. Wybrane właściwości prażynek ziemniaczanych z dodatkiem otrąb zbożowych. ZPPNR 577, 115–124.
 
26.
Wójtowicz A., Juśko S., 2012. Wpływ typu mąki oraz prędkości wytłaczania na wydajność i energochłonność procesu oraz ekspandowanie ekstrudowanych makaronów błyskawicznych. Acta Sci. Pol., Technica Agraria. 11(3–4), 35–45.
 
ISSN:0084-5477