PL EN
RÓŻNORODNOŚĆ GRZYBÓW STRZĘPKOWYCH W POWIETRZU I FRAKCJI OPADAJĄCEJ NA POWIERZCHNIĘ MAGAZYNÓW ZBOŻOWYCH ORAZ W PRZECHOWYWANYM ZIARNIE ZBÓŻ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Opolski
Data publikacji: 02-08-2021
 
2017;(590):49–57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Magazynowanie zbóż jest jednym z najważniejszych etapów łańcucha produkcji żywności. Zanieczyszczenia mikrobiologiczne, a w szczególności grzybami strzępkowymi mogą obniżać jakość przechowywanego ziarna oraz pośrednio generować straty ekonomiczne i niekorzystnie oddziaływać na zdrowie ludzi. Celem przeprowadzanych badań była ocena różnorodności grzybów strzępkowych obecnych w powietrzu i frakcji opadającej na powierzchnię magazynów zbożowych oraz w przechowywanym ziarnie zbóż. Badania przeprowadzono w magazynach płaskich w czasie składowania zbóż. Ogólną liczbę grzybów strzępkowych w powietrzu magazynowym oznaczono metodą wolumetryczną przy użyciu aparatu MAS-100 firmy MERCK w siedmiu wyznaczonych punktach poboru materiału. W analogicznych punktach oznaczono liczbę grzybów strzępkowych we frakcji opadającej na powierzchnię magazynową na podstawie mikrobiologicznego indeksu opadania. Ocenę mykologiczną ziarna zbóż wykonano metodą hodowlaną rozcieńczeń Kocha. Grzyby strzępkowe identyfikowano według cech morfologicznych przy wykorzystaniu kluczy diagnostycznych. W powietrzu, frakcji opadającej na powierzchnię magazynową oraz przechowywanym ziarnie zbóż dominowały szczepy z rodzajów Aspergillus i Penicillium.
 
REFERENCJE (19)
1.
Broda M., Grajek W., 2009. Mikroflora ziaren zbóż i metody redukcji skażenia mikrobiologicznego. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 2, 19–30.
 
2.
Difco & BBL & Manual, 2009. Manual of microbiological culture media. Zimbro M.J, Power D.A., Miller S.M., Wilson G.E., Johnson J.A. (red.). Wyd. Dickinson and Company.
 
3.
Edwards S.G., O’Callaghan J., Dobson A.D.W., 2002. PCR-based detection and quantification of mycotoxigenic fungi. Mycol. Res. 106(9), 1005–1025.
 
4.
Grudny J., Wiatr E., Langfort R., Rudziński P., Orłowski T., Wesołowski S., Bestry I., Roszkowski-Śliż K., 2004. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych rozpoznane przy pomocy otwartej biopsji płuca w materiale Instytutu Gruźlicy i Chorób Płuc. Pneumon. Alergol. 72, 78–84.
 
5.
Fernández I.I., Coello S.M., González F.M., Pérez E.O., 2012. Aerobiological monitoring of Aspergillus/Penicillium spores during the potato storage. Aerobiologia 28(2), 213–219.
 
6.
Kachuei R., Mohammad H.Y., Sasan R., Abdolamir A., Naser S., Farideh Z.F., Khanezad Y., 2009. Investigation of stored wheat mycoflora, reporting the Fusarium cf. langsethiae in three provinces of Iran during 2007. Ann. Microbiol. 59(2), 383–390.
 
7.
Kręcidło Ł., Krzyśko-Łupicka T., 2015. Sensitivity of molds isolated from warehouses of food production facility on selected essential oils. Inż. Ekolog. 43, 100–108.
 
8.
Kręcidło Ł., Krzyśko-Łupicka T., 2016. Geny warunkujące produkcję mykotoksyn u grzybów strzępkowych obecnych w magazynach zbożowych. Red. Zdunek B., Szklarczyk M. Wybrane zagadnienia z biologii molekularnej oraz inżynierii materiałowej, 106–122.
 
9.
Kwiatek K., Kukier E., Wasyl D., Hoszowski A., 2008. Jakość mikrobiologiczna mieszanek paszowych w Polsce. Medycyna Wet. 64(7), 949–954.
 
10.
Kaur R., Wadhwa A., Gulati A., Agrawal A.K., 2010. An unusual phaeoid fungi: Ulocladium, as a cause of chronic allergic fungal sinusitis. Iran J Microbiol. 2(2), 95–97.
 
11.
Moses J.A., Jayas D.S., Alagusundaram K., 2015. Climate Change and its Implications on Stored Food Grains. Agric. Res. 4(1), 21–30.
 
12.
Napoli C., Tafuri S., Montenegro L., Cassano M., Notarnicola A., Lattarulo S., Montagna M.T., Moretti B., 2012. Air sampling methods to evaluate microbial contamination in operating theatres: results of a comparative study in an orthopaedics department. J. Hosp. Infect. 80(2), 128–132.
 
13.
Pasquarella C., Pitzurra O., Savino A., 2000. The index of microbial air contamination. The J. Hosp. Infect. 46(4), 241–256.
 
14.
Pasquarella C., Saccani E., Sansebastiano G.E., Ugolotti M., Pasquariello G., Albertini R., 2012. Proposal for a biological environmental monitoring approach to be used in libraries and archives. Ann. Agric. Environ. Med. 19(2), 209–212.
 
15.
Pitt J.I., Hocking A.D., 2013. Fungi and food spoilage (3rd ed.). New York: Springer-Verlag.
 
16.
PN-R-64791, 1994. Pasze – Wymagania i badania mikrobiologiczne.
 
17.
Rohweder D., Valenta H., Sondermann S., Schollenberger M., Drochner W., Pahlow G., Döll S., Dänicke S., 2011. Effect of different storage conditions on the mycotoxin contamination of Fusarium culmorum – infected and non-infected wheat straw. Mycol. Res. 27(2), 145–153.
 
18.
Wang J.H., Li H.P., Qu B., Zhang J.B., Huang, T., Chen F.F., Liao Y.C., 2008. Development of a generic PCR detection of 3-acetyldeoxy-nivalenol-, 15-acetyl deoxynivalenol- and nivalenol-chemotypes of Fusarium graminearum. Clade. Int. J. Mol. Sci. 9(12), 2495–2504.
 
19.
Zhu Y., Hassan Y.I., Watts C., Zhou T., 2016. Innovative technologies for the mitigation of mycotoxins in animal feed and ingredients – A review of recent patents. Anim. Feed. Sci. Tech. 216, 19–29.
 
ISSN:0084-5477