PL EN
PRÓBA ZASTOSOWANIA GLICEROLU I ZIEMNIACZANEJ WODY SOKOWEJ DO PRODUKCJI KAROTENOIDÓW PRZEZ DROŻDŻE RHODOTORULA GRACILIS
 
Więcej
Ukryj
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
 
 
Data publikacji: 02-08-2021
 
 
2017;(589):49-57
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem badań było określenie zdolności biosyntezy karotenoidów przez drożdże Rhodotorula gracilis podczas hodowli wgłębnych w podłożach zawierających ziemniaczaną wodę sokową oraz glicerol. Największy plon biomasy komórkowej (ponad 30 g ss·dm –3 ) stwierdzono w podłożach z dodatkiem 3 i 5% glicerolu. Po hodowli w podłożu z dodatkiem 3% glicerolu uzyskano najwyższy stopień wykorzystania glicerolu (85,7%) oraz białka (69,3%), a także znaczną redukcję wskaźnika ChZT (84,8%) podłoża. Wysokie stężenie związków stanowiących źródło węgla zahamowało biosyntezę karotenoidów przez badane drożdże, a ich zawartość w biomasie po hodowli w podłożach z glicerolem była ponad trzy razy mniejsza (34,6–40,9 μg·g –1 ss) w porównaniu do podłoża kontrolnego (142,6 μg·g –1 ss). Dominującym związkiem syntetyzowanym przez drożdże w podłożach z glicerolem był torulen, a jego udział stanowił 66,9–69,7% ogólnej zawartości karotenoidów. Na podstawie uzyskanych wyników stwierdzono, że badany szczep drożdży może stać się w przyszłości nowym źródłem karotenoidów, jednak z uwagi na mniejszą objętościową produktywność tych związków (0,9–1,23 mg·dm –3 ) konieczne są dalsze badania w celu zwiększenia wydajności ich biosyntezy w podłożach z ziemniaczaną wodą sokową i glicerolem.
 
REFERENCJE (18)
1.
Bhosale P.B., Gadre R.V., 2001. Production of β-carotene by a mutant of Rhodotorula glutinis. Appl. Microbiol. Biotechnol. 55(4), 423–427.
 
2.
Błażejak S., Gientka I., Bzducha-Wróbel A., Stasiak-Różańska L., Maszewska M., 2014: Ocena zdolności biosyntezy tłuszczu przez drożdże Rhodotorula gracilis w podłożach zawierających ziemniaczaną odpadową wodę sokową wzbogaconą glicerolem. ZPPNR, 576, 3–12.
 
3.
BN-76/6026-02. Gliceryna surowa. Wydawnictwa Normalizacyjne Alfa, Warszawa.
 
4.
Braunwald T., Schwemmlein L., Graeff-Hönninger S., French W.T., Hernandez R., Holmes W.E., Claupein W., 2013. Effect of different C/N ratios on carotenoids and lipid production by Rhodotorula glutinis. Appl. Microbiol. Biotechnol. 97, 6581–6588.
 
5.
Cutzu R., Coi A., Rosso F., Bardi L., Ciani M., Budroni M., Zara G., Zara S., Mannazzu I., 2013. From crude glycerol to carotenoids by using a Rhodotorula glutinis mutant. World J. Microbiol. Biotechnol. 29(6), 1009–1017.
 
6.
El-Banna A.A., El-Razek A.A.M., El-Mahdy A.R., 2012. Some factors affecting the production of carotenoids by Rhodotorula glutinis var. glutinis. Food Nutr. Sci. 3, 64–71.
 
7.
Frengova G.I., Beshkova D.M., 2009: Carotenoids from Rhodotorula and Phaffia: yeasts of biotechnological importance. J. Ind. Microbiol. Biotechnol. 36(2), 163–180.
 
8.
Gaca J., 2006. Faza glicerynowa po produkcji biodiesla – odpad czy cenny surowiec? Czysta Energia 11, 34–35.
 
9.
Gientka I., Gadaszewska M., Błażejak S., Kieliszek M., Bzducha-Wróbel A., Stasiak-Różańska L., Kot A.M., 2016. Evaluation of lipid biosynthesis ability by Rhodotorula and Sporobolomyces strains in medium with glycerol. Eur. Food Res. Technol., doi:10.1007/s00217-016-2742-9.
 
10.
Kim B.K., Park .PK., Chae H.J., Kim E.Y., 2004. Effect of phenol on β-carotene content in total carotenoids production in cultivation of Rhodotorula glutinis. Korean J. Chem. Eng. 21(3), 689–692.
 
11.
Kot A.M., Błażejak S., Gientka I., Stasiak-Różańska L., Kieliszek M., 2015a. Kinetyka wzrostu wybranych szczepów drożdży z rodzaju Rhodotorula w podłożach z ziemniaczaną wodą sokową i glicerolem. W: J. Stadnik, I. Jackowska (red.). Bezpieczeństwo zdrowotne żywności. Aspekty mikrobiologiczne, chemiczne i ocena towaroznawcza, 87–95.
 
12.
Kot A.M., Błażejak S., Kurcz A., Gientka I., 2015b. Biodegradation of deproteinized potato wastewater and glycerol during cultivation of Rhodotorula glutinis yeast. Electron. J. Biotechnol. 18(6), 428–432.
 
13.
Kot A.M., Błażejak S., Kurcz A., Gientka I., Kieliszek M., 2016a. Rhodotorula glutinis – potential source of lipids, carotenoids, and enzymes for use in industries. Appl. Microbiol. Biotechnol. 100(14), 6103–6117.
 
14.
Maldonade I.R., Rodriguez-Amaya D.B., Scamparini A.R.P., 2008. Carotenoids of yeasts isolated from the Brazilian ecosystem. Food Chem. 107(1), 145–150.
 
15.
Saenge C., Cherisilp B., Suksaroge T., Bourtoom T., 2011. Potential use of oleaginous red yeast Rhodotorula glutinis for the bioconversion of crude glycerol from biodiesel plant to lipids and carotenoids. Process Biochem. 46, 210–218.
 
16.
Quispe C.A.G., Coronado C.J.R., Carvalho J.A., 2013. Glycerol: Production, consumption, prices, characterization and new trends in combustion. Renew. Sust. Energy Rev. 27, 475–493.
 
17.
Yen W.H., Yang Y., Yu Y.H., 2012. Using crude glycerol and thin stillage for the production of microbial lipids through the cultivation of Rhodotorula glutinis. J. Biosci. Bioeng. 114(4), 453–456.
 
18.
Zoz L., Carvalho J.C., Soccol V.T., Casagrande T.C. Cardoso L., 2015. Torularhodin and torulene: bioproduction, properties and prospective applications in food and cosmetics – a review. Braz. Arch. Biol. Technol. 58(2), 278–288.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top