PL EN
DOSKONALENIE FERMENTACJI ETANOLOWEJ SŁOMY RZEPAKOWEJ
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
 
 
Data publikacji: 02-08-2021
 
 
2017;(589):39-47
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Przeprowadzono badania, których celem było określenie przydatności szczepu drożdży Pachysolen tannophilus KKP 546 do fermentacji hydrolizatów – pochodnych lignocelulozy ze słomy rzepakowej, poddanej łagodnej alkalicznej obróbce wstępnej. Proces fermentacji prowadzono w warunkach beztlenowych oraz tlenowych, stosując wytrząsanie z prędkością 120 obr.·min –1 w celu zapewnienia równomiernego rozpuszczenie tlenu w podłożu. Efekty procesu fermentacji wyrażono ilością wytworzonego etanolu w medium poreakcyjnym. Po 96-godzinnej fermentacji brzeczek przygotowanych na bazie hydrolizatów słomy prowadzonych w warunkach tlenowych lub beztlenowych uzyskano średnio 1,54 oraz 1,64% v/v etanolu, przy sprawności całkowitej fermentacji na poziomie odpowiednio 56,44 i 60,23%.
 
REFERENCJE (27)
1.
Adapa P., Tabil L., Schoenau G., 2009. Compaction characteristics of barley, canola, oat and wheat straw. Biosyst. Eng. 104, 1–10.
 
2.
AOAC International, 1990. Official methods of analysis of AOAC International, 15. edycja, Association of Official Analytical Chemists International, Arlington, Virginia, 22201, USA.
 
3.
Balat M., 2011. Production of bioethanol from lignocellulosic materials via the biochemical pathway: A review. Energ. Convers. Manag. 52, 858–875.
 
4.
Chandel A.K., Chandrasekhar G., Radhika K., Ravinder R., Ravindra P., 2011a. Bioconversion of pentose sugars into ethanol: A review and future directions. Biotechnol. Molec. Biol. Rev. 6(1), 008–020.
 
5.
Chandel A.K., Silva S.S., Singh O.V., 2011b. Detoxification of lignocellulosic hydrolysates for improved bioethanol production. W: M.A. Dos Santos Bernardes (red.), InTech. Biofuel Production Recent Developments and Prospects.
 
6.
Cheng K.K, Cai B-Y., Zhang J-A., Ling H-Z., Zhou Y-J., Ge J-P., Xu J-M., 2008. Sugarcane bagasse hemicellulose hydrolysate for ethanol production by acid recovery process. Biochem. Eng. J. 38, 105–109.
 
7.
Converti A., Perego P., Dominguez J.M., Silva S.S., 2001. Effect of temperature on the microaerophilic metabolism of Pachysolen tannophilus. Enzyme Microb. Tech. 28, 339–345.
 
8.
Díaz M.J., Cara C., Ruiz E., Romero I., Moya M., Castro E., 2010. Hydrothermal pre-treatment of rapeseed straw. Bioresour. Technol. 101, 2428–2435.
 
9.
GUS, 2013. Wyniki produkcji roślinnej w 2012 r. Warszawa.
 
10.
Harner N.K., Bajwa P.K., Habash M.B., Trevors J.T., Austin G.D., Lee H., 2014. Mutants of the pentose-fermenting yeast Pachysolen tannophilus tolerant to hardwood spent sulfite liquor and acetic acid. Anton. Leeuw. 105, 29–43.
 
11.
IEA, 2011. Co-generation and Renewables. Solutions for a low-carbon energy future.
 
12.
Kachel-Jakubowska M., Kraszkiewicz A., Szpryngiel M., Niedziółka I., 2011. Możliwość wykorzystania odpadów poprodukcyjnych z rzepaku ozimego na cele energetyczne. Inż. Rol. 6, 61–68.
 
13.
Kuhad R.C., Gupta R., Khasa Y.P., Singh A., Zhang Y.H.P., 2011. Bioethanol production from pentose sugars: Current status and future prospects. Renew. Sust. Energ. Rev. 15, 4950– 4962.
 
14.
Lewandowska M., Szymańska K., Kordala N., Dąbrowska A., Bednarski W., Juszczuk A., 2016. Evaluation of Mucor indicus and Saccharomyces cerevisiae capability to ferment hydrolysates of rape straw and Miscanthus giganteus as affected by the pretreatment method. Bioresour. Technol. 212, 262–270.
 
15.
Limayem A., Ricke S.C., 2012. Lignocellulosic biomass for bioethanol production: Current perspectives, potential issues and future prospects. Prog. Energ. Combust. 38, 449–467.
 
16.
Mathew A.K., Chaney K., Crook M., Humphries A.C., 2011. Alkaline pre-treatment of oilseed rape straw for bioethanol production: Evaluation of glucose yield and pre-treatment energy consumption. Bioresour. Technol. 102, 6547–6553.
 
17.
Miller G.L., 1959. Use of dinitrosalicylic acid reagent for determination of reducing sugar. Anal. Chem. 31(3), 426–428.
 
18.
Park J.M., Vinuselvi P., Lee S.K., 2012. The mechanism of sugar-mediated catabolite repression of the propionate catabolic gens in Escherichia coli. Gene 504(1), 116–121.
 
19.
Rostek E., 2011. Biopaliwa pierwszej i drugiej generacji – metody otrzymywania i właściwości. Logistyka 6, 2520–2526.
 
20.
Sánchez S., Bravo V., Moya A.J., Castro E., Camacho F., 2004. Influence of temperature on the fermentation of d-xylose by Pachysolen tannophilus to produce ethanol and xylitol. Process Biochem. 36, 673–679.
 
21.
Saleh M., Cuevas M., García J.F., Sánchez S., 2014. Valorization of olive stones for xylitol and ethanol production from dilute acid pretreatment via enzymatic hydrolysis and fermentation by Pachysolen tannophilus. Biochem. Eng. J. 90, 286–293.
 
22.
Sarkar N., Gosh S.K., Bannerjee S., Aikat K., 2012. Bioethanol production from agricultural wastes: An overview. Renew. Energ. 37, 19–27.
 
23.
Sathesh-Prabu C., Murugesan A.G., 2011. Potential utilization of sorghum field waste for fuel ethanol production employing Pachysolen tannophilus and Saccharomyces cerevisiae. Bioresour. Technol. 102, 2788–2792.
 
24.
Schneider H., Wang P.Y., Chan Y.K., Maleszka R., 1981. Conversion of D-xylose into ethanol by the yeast Pachysolen tannophilus. Biotechnol. Lett. 3, 89–92.
 
25.
Świątek K., Lewandowska M., Świątek M., Bednarski W., Brzozowski B., 2014. The improvement of enzymatic hydrolysis efficiency of rape straw and Miscanthus giganteus polysaccharides. Bioresour. Technol. 151, 323–331.
 
26.
Xu J., Taylor K.B., 1993. Characterization of ethanol production from xylose and xylitol by a cell-free Pachysolen tannophilus system. Appl. Environ. Microb. 59(1), 231–235.
 
27.
Zhao L., Zhang X., Tan T., 2008. Influence of various glucose/xylose mixtures on ethanol production by Pachysolen tannophilus. Biomass Bioenerg. 32, 1156–1161.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top