PL EN
PRACA ORYGINALNA
Szyny okluzyjne u dzieci i młodzieży – przegląd piśmiennictwa
 
Więcej
Ukryj
1
Zakład Ortodoncji, Uniwersyteckie Centrum Kliniczne, Warszawa
 
2
Zakład Ortodoncji, Warszawski Uniwersytet Medyczny
 
 
Data nadesłania: 20-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-03-2019
 
 
Data akceptacji: 11-04-2019
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
Pol Stom Dziec 2019;4(1):16-24
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Wstęp. Szyny okluzyjne są powszechnie używane w praktyce stomatologicznej. Łącznie z fizykoterapią, farmakoterapią i psychoterapią są z powodzeniem stosowane w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego. Szyny wykorzystuje się również w chirurgii szczękowo-twarzowej. Ze względu na wzrastającą liczbę dzieci i młodzieży z problemami dysfunkcji narządu żucia istnieje coraz większa potrzeba stosowania skutecznej terapii w tej grupie wiekowej. Cel pracy. Celem pracy było przedstawienie na podstawie piśmiennictwa wskazań oraz metod leczenia zaburzeń czynnościowych u dzieci z zastosowaniem szyn okluzyjnych. Materiał i metody. Przeprowadzono przegląd artykułów z lat 2007-2019 drukowanych w języku polskim i angielskim, korzystając z baz danych PubMed, Medline i Scopus. Wybrano 38 pozycji literatury. Do wyszukiwania piśmiennictwa użyto słów kluczowych: „szyny zgryzowe”, „dzieci”, „zaburzenia skroniowo-żuchwowe”, „bruksizm”, „złamania żuchwy”. Wyniki. Analiza piśmiennictwa wskazuje, że szyny okluzyjne mogą być stosowane z pozytywnym efektem w leczeniu starszych dzieci i młodzieży zarówno po urazach szczękowo-twarzowych, jak i w leczeniu zaburzeń czynnościowych narządu żucia. Wnioski. Po analizie wielu protokołów leczenia zwrócono uwagę, że aktualna wiedza na temat stosowania szyn okluzyjnych u dzieci wymaga weryfikacji oraz długoterminowej obserwacji i ujednolicenia.
 
REFERENCJE (5)
1.
Okeson JP: Leczenie dysfunkcji narządu żucia i zaburzeń zwarcia. Wyd. Czelej, Lublin 2005; 270-271, 403.
 
2.
Chruściel-Nogalska M, Polak-Majcher D, Dalewski B et al.: Przegląd stosowanych szyn zgryzowych w leczeniu zaburzeń czynnościowych układu stomatognatycznego – na podstawie piśmiennictwa. Dental Forum 2013; 2(XLI): 63-68.
 
3.
Zmorzyński M, Wanyura H, Stopa Z: Leczenie złamań żuchwy – przegląd metod od starożytności do czasów współczesnych. Czas Stomatol 2009; 62(12): 974-991.
 
4.
Nezam S, Kumar A, Shukla JN et al.: Management of mandibular fracture in pediatric patient. Natl J Maxillofac Surg 2018; 9(1): 106-109.
 
5.
Kleinrok M: Zaburzenia czynnościowe układu ruchowego narządu żucia. Zasady profilaktyki dysfunkcji narządu żucia. Wyd. Czelej, Lublin 2012; 208-213.
 
ISSN:2451-3563
Journals System - logo
Scroll to top