PL EN

O czasopiśmie

 
  • Pierwsze polskie czasopismo naukowe, w sposób praktyczny przybliżające najważniejsze aspekty stomatologii dziecięcej.
  • Gwarantem wysokiego poziomu treści publikowanych na łamach kwartalnika jest stała współpraca z czołowymi, wieloletnimi praktykami i specjalistami.
  • Najlepsze źródło wiarygodnej i rzetelnej wiedzy, które powstało jako wspólna inicjatywa Polskiej Akademii Stomatologii Dziecięcej oraz prestiżowego PZWL Wydawnictwa Lekarskiego.


DO KOGO CZASOPISMO JEST ADRESOWANE?

Kwartalnik adresowany jest do wszystkich obecnych i przyszłych lekarzy dentystów, a w szczególności stomatologów zajmujących się opieką medyczną dzieci i młodzieży.
 
ISSN:2451-3563
Journals System - logo
Scroll to top