Uwalnianie i eliminacja metali ciężkich w osadnikach odpadów flotacji blendy (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Częstochowska
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):33-43
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule zwrócono uwagę na fenomen zjawiska obserwowanego w obszarze osadników odpadów flotacyjnych, polegający na tym, że przy intensywnych procesach wietrzeniowych uwalniających do wód opadowych duże ilości jonów metali ciężkich, środowisko wód otaczających osadniki nie jest tymi metalami obciążone. Podano wyniki badań i obserwacji własnych, na podstawie których proponuje się wyjaśnienie zachodzących zjawisk. Przedstawiono najbardziej prawdopodobny mechanizm uwalniania jonów metali ciężkich w warstwie powierzchniowej oraz eliminacji ich z roztworu we wnętrzu bryły osadnika. Omówiono najbardziej prawdopodobne reakcje towarzyszące sorpcji metali roztworzonych na dolomicie, który stanowi podstawowy składnik ( ~ 80 %) odpadów flotacji blendy. Wykazano, że stwierdzone w roztworach infiltrujących w głąb osadnika formy i stężenie jonów metali, CO2 aq oraz odczyn pH muszą stanowić skuteczną barierę strąceniową dla jonów migrujących z roztworem w zwale. W podsumowaniu zwrócono uwagę na praktyczne skutki zagospodarowania odpadów wynikające z przedstawionych badań i obserwacji. Wskazano na możliwości wykorzystania specyficznych procesów zachodzących w osadnikach do unieszkodliwiania odpadów zawierających metale ciężkie.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top