Wpływ aktywacji mechanicznej na właściwosci fizykochemiczne pirytu mineralnego i węglowego (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
2
Institute of Geotechnics of Slovak Academy of Science
 
3
Wyższa Szkoła Pedagogiczna, Częstochowa
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):117-127
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Do scharakteryzowania właściwości fizykochemicznych pirytu mineralnego i węglowego po aktywacji mechanicznej wykorzystano wyniki analizy chemicznej, rentgenograficznej, skaningowej analizy mikroskopowej, mikroanalizy rentgenowskiej, spektroskopii w podczerwieni oraz pomiarów powierzchni właściwej metodą BET. Stwierdzono, że aktywacja mechaniczna powoduje zmianę wielkości powierzchni właściwej oraz dystorsję sieci krystalicznej pirytu węglowego i mineralnego w różnym stopniu. Po 5 min. aktywacji powierzchnia właściwa pirytu węglowego wzrasta dziesięciokrotnie natomiast mineralnego tylko pięciokrotnie. Próby testujące ługowania żelaza z obu pirytów w 2M roztworze kwasu solnego wykazały większą reaktywność pirytu węglowego niż mineralnego.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top