Kwaśne ługowanie polimetalicznych rud kobaltu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):63-73
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W wyniku przeprowadzonych badań wykazano, że najlepszym czynnikiem ługującym rudę kobaltową ze złoża Copperbelt w Afryce jest 1.5 M kwas solny. Ługowanie prowadzone w temperaturze 90oC pozwala po 10 minutach uzyskać 90 - cio procentowe wyługowanie kobaltu i około 100 - tu procentowe wyługowanie miedzi. Zobojętnianie roztworów po ługowaniu do pH 4.7 (przy użyciu roztworu NaOH) pozwala na całkowite usunięcie z roztworu żelaza i częściowe miedzi (~34%). Z roztworów chlorkowych, na drodze elektrolizy przeponowej można odzyskać zarówno czysty kobalt jak i kobalt z miedzią. Zależy to od składu roztworów poddawanych elektrolizie. Orientacyjna wydajność elektrolizy przeponowej wynosi 89 - 91%.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top