Laboratoryjne i przemysłowe wzbogacanie barytowych odpadów poflotacyjnych z Boguszowa-Gorc (in Polish)
 
More details
Hide details
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):173-180
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W artykule przedstawiono wyniki prac badawczych przeprowadzonych w Zakładzie Przeróbczym Surowców Mineralnych Spółka z o.o. w Boguszowie – Gorcach, dotyczących możliwości wykorzystania odpadów powstałych po flotacji rudy barytowej do produkcji koncentratów tego minerału. Wstępne wyniki analiz chemicznych pozwoliły stwierdzić, że materiał odpadowy charakteryzuje się zawartością siarczanu baru w granicach 25 - 45 % oraz znacznym stopniem uwolnienia składnika użytecznego. Przeprowadzone badania laboratoryjne oraz flotacja w skali technicznej, z wykorzystaniem mieszaniny kwasu oleinowego i nafty jako kolektora dały pozytywne wyniki i pozwoliły na pełne, gospodarcze wykorzystanie dotąd bezużytecznych odpadów. Podczas flotacji laboratoryjnych otrzymywano koncentraty o zawartości siarczanu baru dochodzącej do 94 % z zadowalającym uzyskiem wynoszącym 55 %. Próba w skali technicznej pozwoliła na uzyskanie koncentratów o zawartości 95,6 % BaSO4 z uzyskiem 70 %. Wyniki otrzymane podczas flotacji w skali laboratoryjnej i przemysłowej porównano w układzie Mayera - Tysona.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top