Otrzymywanie i modyfikacja napełniaczy węglanowo-krzemianowych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):45-54
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Przedstawiono sposób otrzymywania napełniaczy węglanowo-krzemianowych oraz metodę ich modyfikacji powierzchniowej w czasie reakcji strącania. Napełniacz otrzymywano następującymi metodami: - w reakcji strącania z użyciem roztworów wodorotlenku wapnia, węglanu sodu i metakrzemianu sodu, - w reakcji strącania z użyciem roztworów wodorotlenku wapnia , kwaśnego węglanu sodu i metakrzemianu sodu , - w reakcji strącania z użyciem roztworów wodorotlenku wapnia i metakrzemianu sodu i wprowadzeniem do reaktora dwutlenku węgla, -w reakcji strącania z użyciem roztworów wodorotlenku wapnia, metakrzemianu sodu i wprowadzeniem do reaktora dwutlenku węgla oraz pochodnych akrylowych.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top