Modyfikowane kaoliny - napełniacze PCW (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Uniwersytet im. A. Mickiewicza
 
2
Akademia Ekonomiczna, Poznań
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):23-32
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W pracy przedstawiono wyniki badan nad zastosowaniem modyfikowanych kaolinnw w PCW. Wykorzystano w tym celu kaolin krajowy ze zto2a Maria III. Do modyfikacji zastosowano aminosilany z grupy silanowych zwiqzkow wiqiasych. Wykazano wyrairty wptyw uzytych silanow na parametry fizykochemiczne kaolinu, szczegOlnie przy dodatkowej modyfikacji silanow acetyloacetonem. Modylikowane kaoliny wyrainie poprawiajq wytrzymatok PCW, szczegOlnie przy 10 i 15% zawartoki w mieszaninie kaolinOw modyfikowanych silanami (przede wszystkim poprawie uiega wydluienie wzgledne PCW).
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top