Ekstrakcja miedzi (II) z roztworów chlorkowych mieszaniną N,N,N',N'-tetraheksylopirydyno-3,5-dikarboksyamidu i oksymu 2-hydroksy-5-T- oktylobenzofenonu (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Poznańska
 
 
Publication date: 1999-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1999;33(1):15-21
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Wykazano użyteczność równowagowej mieszaniny N,N,N',N'-tetraheksylopirydyno-3,5- dikarboksyamidu (S) i oksymu 2-hydroksy-5-t-oktylobenzofenonu (HL) do ekstrakcji miedzi z roztworów chlorkowych. Przy stężeniu jonów chlorkowych rzędu 4 - 6 M dominującym kompleksem jest solwat CuCl2S2. Przemywając fazę organiczną wodą uzyskuje się odmycie jonów chlorkowych i przeniesienie miedzi z solwatu w chelat CuL2. Równocześnie następuje niepożądane odmycie 4,5 - 16% miedzi(II), które rośnie ze wzrostem udziału solwatu.
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top