PL EN
Problemy zarządzania zasobami ludzkimi w polskiej szkole
 
Więcej
Ukryj
1
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. M. Grzegorzewskie
 
 
Data publikacji: 20-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2022;119(4)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest zdiagnozowanie głównych problemów zarządzania zasobami ludzkimi w szkole, a w szczególności typu kultury organizacyjnej dominującej w szkołach. Realizacja tak postawionego celu wymagała uwzględnienia specyfiki zarządzania w szkole. Podstawę podjętego tematu stanowi badanie przeprowadzone wśród nauczycieli. Na bazie analizy wypowiedzi badanych wskazano najważniejsze wyzwania, jakie stoją przed dyrektorami zarządzającymi kadrą nauczycielską oraz wnioski płynące z przeprowadzonych badań.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top