PL EN
WIRUSY ROŚLIN W AKTUALNYM (2017) UKŁADZIE TAKSONOMICZNYM ICTV Z PROPOZYCJAMI POLSKICH NAZW GATUNKÓW. CZĘŚĆ 4. WIRUSY O NITKOWATYCH LUB PAŁECZKOWATYCH WIRIONACH I GENOMIE (+)ssRNA
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Data publikacji: 07-07-2021
 
2018;(594):79–97
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Obecna czwarta i ostatnia część opracowania obejmuje wirusy zaliczane do rodzin Alphaflexiviridae, Betaflexiviridae i Gammaflexiviridae, Closteroviridae, Potyviridae, Virgaviridae i Benyviridae. W uwagach końcowych podkreślono, że cel, jaki postawili sobie autorzy całej serii artykułów, został zrealizowany. W sumie podano polskie nazwy 1435 wirusów i wiroidów roślin oraz grzybów. Zgłoszono także uwagi dotyczące stabilności systemu taksonomicznego wirusów oraz trybu pracy nad tym systemem.
 
REFERENCJE (19)
1.
Adams M.J., Antoniw J.F., Kreuze J., 2009. Virgaviridae: a new family of rod-shaped plant viruses. Arch. Virol. 154, 1967–1972.
 
2.
Adams M.J., Heinze C., Jackson A.O., Kreuze J.F., Macfarlane S.A., Torrance L., 2012. Virgaviridae. W: A.M.Q. King, M.J. Adams, E.B. Carstens, E.J. Lefkovitz (red). Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press, San Diego, 1162.
 
3.
Adams M.J., Lefkovitz E.J., King A.M.Q., Dawidson A.J. i in., 2017. Changes to taxonomy and the International Code of Virus Classification and Nomenclature ratified by the International Committee on Taxonomy of Viruses (2017). Arch. Virol. 162, 2505–2538.
 
4.
Brierley P., Smith F.F., 1958. Some characteristics of eight mosaic and two rosette viruses of chrysanthemum. Plant Dis. Reptr. 42, 752–763.
 
5.
Fauquet C.M., Mayo M.A., Maniloff J., Desselberger U., Ball L.A. (red.), 2005. Virus taxonomy. Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press, San Diego.
 
6.
Gilmer D., Ratti C., 2017. ICTV Virus Taxonomy Profile: Benyviridae. J. Gen. Virol. 98(7), 1571–1572.
 
7.
Hakkaart F.A., Maat D.Z., 1974. Variation of chrysanthemum virus B. Neth. J. Plant Path. 80, 97–103.
 
8.
ICTV Online (10th) Report, 2017. Virus Taxonomy: The Classification and Nomenclature of Viruses. Pobrano z: https://talk.ictvonline.org/ic....
 
9.
Jones R.A.C., Kehoe M.A., 2016. A proposal to rationalize within-species plant virus nomenclature:benefits and implications of inaction. Arch. Virol. 161, 2051–2057.
 
10.
King A.M.Q., Adams M.J., Carstens E.B., Lefkovitz E.J. (red.), 2012. Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press, San Diego.
 
11.
Kryczyński S., 2002. Klasyfikacja wirusów roślin uznanych oficjalnie przez ICTV z propozycjami polskich nazw tych wirusów. Post. Nauk Roln. 4, 63–102.
 
12.
Kryczyński S., 2007. Zmiany w taksonomii wirusów roślin. Post. Nauk Roln. 6, 41–61.
 
13.
Kryczyński S., 2009. Najważniejsze wirusy i wiroidy chryzantem ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w Polsce. Post. Nauk Roln. 2, 71–88.
 
14.
Kryczyński S., Szyndel M.S., 2018a. Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 2. Wirusy o genomie w postaci dsRNA, ssRNA o antysensownej (-) lub ambisensownej (+/-) orientacji oraz nietypowe wirusy o genomie w postaci (+)ssRNA i wiroidy. ZPPNR 592, 51–65.
 
15.
Kryczyński S., Szyndel M.S., 2018b. Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 3. Wirusy o izometrycznych wirionach oraz genomie (+)ssRNA. ZPPNR 593, 25–38.
 
16.
Kuhn J.H., Jahrling P.B., 2010. Clarification and guidance on the proper usage of virus and virus species names. Arch. Virol. 155, 445–453.
 
17.
Martelli G., Adams M.J. Kreuze J.F., Dolja V.V., 2007. Family Flexiviridae; a case study in virion and genome plasticity. Ann. Rev. Phytopathol. 45, 73–100.
 
18.
Podbielkowski Z., 1980. Słownik roślin użytkowych. Wyd. IV. PWRiL, Warszawa.
 
19.
Regenmortel van M.H.V., Fauquet C.M., Bishop D.H.L., Carstens E.B., Estes M.K., Lemon S.M., Maniloff J., Mayo M.A., McGeoch D.J., Pringle C.R., Wickner R.B. (red.), 2000. Virus taxonomy. Seventh Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Academic Press, San Diego.
 
ISSN:0084-5477