PL EN
PRACA POGLĄDOWA
Dziecko z chorobą tarczycy w gabinecie stomatologicznym
 
Więcej
Ukryj
1
Samodzielny Publiczny Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wyszkowie
 
 
Data nadesłania: 25-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 26-03-2019
 
 
Data akceptacji: 19-04-2019
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
Pol Stom Dziec 2019;4(1):32-36
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Choroby tarczycy są dr ugim po cukrzycy, najczęściej stwierdzanym zaburzeniem gruczołów dokrewnych. Hormony tarczycy ogrywają istotną rolę na każdym etapie rozwoju dziecka. Regulują m etabolizm komórki i produkcję ciepła, wpływają na rozwój i dojr zewanie wielu tkanek, w tym ośrodkowego układu ner wowego i układu kostnego. Wiele objawów zaburzeń funkcji tarczycy można zaobser wować podczas wizyty w gabinecie stomatologicznym. Lekarz stomatolog, poprzez znajomość objawów klinicznych chorób tarczycy, może uczestniczyć w procesie diagnostycznym. Z drugiej strony świadomość stanu metabolicznego pacjenta i pr zebiegu dotychczasowej terapii są istotne dla pr zeprowadzenia bezpiecznego postępowania stomatologicznego. Leczenie stomatologiczne pacjentów z wyrównaną funkcją tarczycy wydaje się bezpieczne. Szczególnej ostrożności i rozważenia modyfikacji procesu terapeutycznego wymagają pacjenci z klinicznymi i laboratoryjnymi zaburzeniami funkcji tarczycy. W tych przypadkach bardzo istotna jest współpraca stomatologa z endokrynologiem. W pracy przedstawiono symptomatologię niedoczynności i nadczynności tarcz ycy u dzieci i młodzieży z uwzględnieniem objawów w obrębie jamy ustnej oraz ogólne zasady opieki stomatologicznej nad pacjentem z zaburzeniami funkcji tarczycy.
ISSN:2451-3563
Journals System - logo
Scroll to top