PL EN
OPIS PRZYPADKU
Leczenie endodontyczne zęba wgłobionego (DI) typu III z zastosowaniem materiału Biodentine – przypadek kliniczny
 
Więcej
Ukryj
1
Katedra i Zakład Stomatologii Wieku Rozwojowego, Gdański Uniwersytet Medyczny
 
2
Indywidualna Praktyka Lekarska lek. dent. Agnieszka Kuchta, Gdańsk
 
 
Data nadesłania: 21-03-2019
 
 
Data ostatniej rewizji: 22-03-2019
 
 
Data akceptacji: 15-04-2019
 
 
Data publikacji: 29-04-2019
 
 
Autor do korespondencji
 
 
Pol Stom Dziec 2019;4(1):38-45
 
SŁOWA KLUCZOWE
DZIEDZINY
STRESZCZENIE
Nieprawidłowości rozwojowe w postaci zębów wgłobionych i powikłania związane z ich budową stanowią wyzwanie diagnostyczne dla lekarzy dentystów. Przebieg leczenia zaburzeń rozwojowych zależy od stopnia anomalii, stanu miazgi oraz okolicy tkanek okołowierzchołkowych. Leczenie zębów wgłobionych bywa konieczne również w przypadku braku objawów klinicznych. Połączenie pomiędzy środowiskiem jamy ustnej i miazgą zęba wynikające z powstałego wgłobienia może powodować bardzo szybki rozwój stanu zapalnego, w konsekwencji prowadzący do martwicy miazgi wkrótce po wyrznięciu zęba, często przed zakończeniem rozwoju korzenia. Celem pracy było przedstawienie leczenia endodontycznego kanału dodatkowego w zębie wgłobionym typu III według Oehlersa z pozostawieniem żywej miazgi w kanale głównym. Do ostatecznego wypełnienia kanału dodatkowego użyto materiału Biodentine. W pracy opisano również sposoby diagnostyki oraz zalecenia terapeutyczne dotyczące zębów wgłobionych.
 
REFERENCJE (10)
1.
Alani A, Bishop K: Dens invaginatus. Part 1: classification, prevalence and aetiology. Int Endod J 2008; 41: 1123-1136.
 
2.
Olczak-Kowalczyk D, Szczepańska J, Kaczmarek U: Współczesna stomatologia wieku rozwojowego. Med. Tour Press International, Warszawa 2017: 136-140.
 
3.
Ahmed HMA, Dummer PMH: A new system for classifying tooth, root and canal anomalies. Int Endod J 2018; 51: 389-404.
 
4.
Bishop K, Alani A: Dens invaginatus. Part 2: clinical, radiographic features and management options. Int Endod J 2008; 41: 1137-1154.
 
5.
Lejri W, Kallel I, Marwen O, Douki N: Dens in dente and therapeutic approach. Endodontology 2016; 28(2): 192-198.
 
6.
Gonçalves A, Gonçalves M, Oliveira DP et al.: Dens invaginatus type III: report of a case and 10-year radiographic follow-up. Int Endod J 2002; 35: 873-879.
 
7.
Sauveur G, Roth F, Sobel M et al.: Surgical treatment of a periradicular lesion on an invaginated maxillary lateral incisor (dens in dente). Int Endod J 1997; 30 (2): 145-149.
 
8.
Fuks AB, Peretz B: Paediatric Endodontics. Current Concepts in Pulp Therapy for Primary and Young Permanent Teeth. Springer, London 2016: 129-136.
 
9.
Allazzam SM, Alamoudi NM, El Sadek El Meligy OA: Clinical Applications of Biodentine in Pediatric Dentistry: A Review of Literature. Oral Hyg Health 2015; 3: 179.
 
10.
Arora V, Nikhil V, Sharma N et al.: Bioactive dentin replacement. J Dent Med Sci 2013; 12: 51-57.
 
ISSN:2451-3563
Journals System - logo
Scroll to top