1.013
IF5
0.901
IF
20
MNiSW
539
Cites 2016
Articles by Janusz Laskowski
 

Teoretyczne aspekty flotacji ziarn bardzo drobnych

Physicochem. Probl. Miner. Process. 1966;0(1):1–11
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049