Articles by Janusz Laskowski
 

Teoretyczne aspekty flotacji ziarn bardzo drobnych

Physicochem. Probl. Miner. Process. 1966;0(1):1–11
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049