Wpływ chlorku sodu w wodach kopalnianych LGOM na flotację rudy miedzi. Effect of natrium chloride in the mine pit waters of Lubin Area on the flotation of copper ore (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Katedra Przeróbki Mechanicznej Kopalin Politechniki Ślaskiej, Gliwice
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1971;5(1):115-123
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top