Właściwości mieszanych kolektorów apolarnych w procesie flotacji siarki. Properties of the mixture non-polar collectors in flotation of sulphur (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Chemii Fizycznej Instytutu Chemii UMCS w Lublinie
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1971;5(1):107-113
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top