Etery metyloterpenowe – nowy odczynnik pianotwórczy. Methyl terpenyl ethers – a new frothing agent (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Instytut Technologii Organicznej i Tworzyw Sztucznych Politechniki Wrocławskiej, Wrocław
 
 
Publication date: 2017-03-14
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1971;5(1):97-106
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top