Improvement of sphalerite flotation process on the basis of physicochemical research. Usprawnianie przemysłowego procesu flotacji blendy cynkowej na podstawie laboratoryjnych badań fizykochemicznych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Oddział Zamiejscowy "Cuprum", Bytom
 
2
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1975-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):81-91
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top