Optimization of collector and frother consumption copper ore laboratory flotation experiments and prognosis of industrial tests. Optymalizacja zużycia odczynników zbierających i spieniających we flotacji rud miedzi w badaniach laboratoryjnych i prognozowanie prób przemysłowych (in Polish)
 
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1975-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):93-104
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top