Pilot-plant indices and the industrial copper ore flotation plant results. Odtwarzalność wskaźników technicznych i technologicznych skali półtechnicznej w zakładach przemysłowych wzbogacania rud miedzi (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Zakład Doświadczalny "Cuprum" w Lublinie
 
 
Publication date: 2017-11-20
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):105-119
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top