Correlation between basic indices of the copper ore commercial flotation in the light of separation curves. Korelacje pomiędzy podstawowymi wskaźnikami przemysłowego procesu flotacji rud miedzi w świetle laboratoryjnych charakterystyk wzbogacalności (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1975-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):121-131
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top