Simulation of the flotation process of zinc-lead concentration plants in laboratory-scale equipmet. Problemy odtwarzania przemysłowego procesu flotacji rud cynkowo-ołowiowych w skali laboratoryjnej (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Kombinat Górniczo-Hutniczy "Orzeł Biały", Brzeziny Śląskie
 
2
Akademia Górniczo-Hutnicza
 
 
Publication date: 1975-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1975;9(1):59-80
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top