Investigations into the use of coal pyrites for winning of copper from metallurgical slug. Part I. Desulphurization of coal in the fluidizing separators. Badania nad możliwością wykorzystania pirytów węglowych dla odzyskiwania miedzi z żużli przemysłu miedziowego. Cz. 1. Odsiarczanie węgli w separatorach fluidyzacyjnych (in Polish)
 
More details
Hide details
1
Politechnika Śląska
 
2
Politechnika Wrocławska
 
 
Publication date: 1976-01-01
 
 
Physicochem. Probl. Miner. Process. 1976;10(1):11-21
 
eISSN:2084-4735
ISSN:1643-1049
Journals System - logo
Scroll to top