PL EN
Wdrożenie koncepcji Lean z perspektywy pracowników przedsiębiorstwa usługowego
 
 
Więcej
Ukryj
1
Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie
 
 
Data publikacji: 21-02-2024
 
 
Edukacja Ustawiczna Dorosłych 2023;121(2)
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Celem artykułu jest przedstawienie najważniejszych problemów związanych ze stosowaniem koncepcji Lean z perspektywy pracowników jednego z przedsiębiorstw sektora nowoczesnych usług biznesowych w województwie śląskim. Niniejszy tekst ma charakter praktyczny, gdyż jako metodę badawczą wykorzystano wspomagany komputerowo wywiad przy pomocy strony www (CAWI). Badanie dotyczyło oceny wdrożenia i stosowania koncepcji Lean przez pracowników operacyjnych analizowanego przedsiębiorstwa. Zakładane rezultaty z wdrożenia szczupłego zarządzania w przedsiębiorstwie często omawiane są jedynie na poziomie zarządu organizacji. Zdarzają się sytuacje, gdy pomijane jest zdanie pracowników w tym obszarze, co mimo ogólnie dobrych wyników w statystykach może prowadzić do frustracji i niezadowolenia pracowników.
eISSN:2391-8020
ISSN:1507-6563
Journals System - logo
Scroll to top