PL EN
WPŁYW PARAMETRÓW KONWEKCYJNEGO I SUBLIMACYJNEGO SUSZENIA OWOCÓW BZU CZARNEGO (SAMBUCUS NIGRA L.) NA KINETYKĘ PROCESU I BARWĘ SUSZU
 
More details
Hide details
1
UP w Lublinie, Wydział Inżynierii Produkcji
Publication date: 2021-07-26
 
2018;(593):39–48
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Celem badań było określenie wpływu metody i warunków suszenia owoców bzu czarnego na kinetykę procesu i zmianę wartości współrzędnych chromatycznych barwy suszu. Proces suszenia konwekcyjnego prowadzono w temperaturze 25°C, 45°C i 65°C i przepływie powietrza 0,5 m·s –1 , suszenie sublimacyjne realizowano w tym samych zakresie temperatur półek grzejnych przy ciśnieniu 63 Pa. Stwierdzono, że proces suszenia sublimacyjnego w całym zakresie pomiarowym najlepiej opisuje model Pagea, suszenie konwekcyjne natomiast model dwuczynnikowy oraz model Pagea, w zależności od parametrów procesu. Wykazano, że zarówno suszenie sublimacyjne, jak i konwekcyjne w badanym zakresie temperaturowym ma niewielki wpływ na stabilność barwy badanego surowca.
 
REFERENCES (25)
1.
AOAC International, 1990. Method 934.06 moisture in dried fruits. In Official methods of the association of analytical chemists (15th ed.). Virginia, USA, AOAC.
 
2.
Bober I., Oszmiański J., 2004. Zastosowanie wytłoków aronii do naparów herbat owocowych Acta Sci. Pol., Technol. Aliment. 3(1), 63–72.
 
3.
Bridle P., Timberlake C.F., 1997. Anthocyanins as natural food colours-selected aspects. Food Chem. 58, (1–2), 103–109.
 
4.
Bryła A., Lewandowicz G., Juzwa W., 2015. Encapsulation of elderberry extract into phospholipid nanoparticles. J. Food Eng. 167, 189–195.
 
5.
Diamante, L.M., Munro, P.A., 1993. Mathematical modelling of the thin layer solar drying of sweet potato slices. Solar Energy 51(4), 271–276.
 
6.
Duymus H. G., Göger F., Baser K.H.C., 2014. In vitro antioxidant properties and anthocyanin compositions of elderberry extracts. Food Chem. 155, 112–119.
 
7.
El-Beltagy A., Gamea G.R., Amer Essa A.H., 2007. Solar drying characteristics of strawberry. J. Food Eng. 78, 456–464.
 
8.
Henderson, S.M., 1974. Progress in developing the thin layer drying equation. Trans ASAE, 1167–1172.
 
9.
Henderson S.M., Pabis S., 1961. Grain drying theory. II. Temperature effects on drying coefficients. J. Agric. Eng. Res. 6, 169–174.
 
10.
Kruger S., Mirgos M., Morlock G.E., 2015. Effect-directed analysis of fresh and dried elderberry (Sambucus nigra L) via hyphenated planar chromatography. Journal of Chromatography 1426, 209–219.
 
11.
Nurzyńska-Wierdak R., 2016. Właściwości lecznicze i wykorzystanie w fitoterapii niektórych gatunków roślin drzewiastych. Krzewy półkuli północnej. Annales UMCS sectio EEE Horticultura 26(2), 27–46.
 
12.
Midilli A., Kucuk H., Yapar Z., 2002. A new model for single-layer drying. Drying Technol. 20(7), 1503–1513.
 
13.
Młynarczyk K., Walkowiak-Tomczak D., Łysiak G., 2018. Bioactive properties of Sambucus nigra L. as a functional ingredient for food and pharmaceutical industry. J. Functional Foods 40, 377–390.
 
14.
Pasławska M., Stępień B., Jałoszyński K., 2010 Zmiany parametrów barwy owoców jagodowych wywołane suszeniem, przechowywaniem i rehydracją. Inżynieria Rolnicza 2(120), 95–102.
 
15.
Peroń S., Surma M., Zdrojewski Z., 2010. Charakterystyka suszarnicza owoców bzu czarnego. Inżynieria Rolnicza 2 (120), 117–123.
 
16.
Piątkowska E., Kopeć A., Leszczyńska T., 2011. Antocyjany – charakterystyka, występowanie i oddziaływanie na organizm człowieka Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 4(77), 24–35.
 
17.
Rhim J.W., 2002. Kinetics of thermal degradation of anthocyanins pigment solutions driven from red flower cabbage. Food Sci. Biotechnol. 4(11), 361–364.
 
18.
Sarimeseli A., 2011. Microwave drying characteristics of coriander (Coriandrum sativum L.) leaves. Energy Conversion and Management 52, 1449–1453.
 
19.
Seabra I.J., Braga M. E. M., Batista M. T. P., Sousa H. C., 2010. Fractioned High Pressure Extraction of Anthocyanins from Elderberry (Sambucus nigra L.) Pomace. Food Bioprocess Technol. 3, 674–683.
 
20.
Senica M., Stampar F., Veberic R., Mikulic-Petkovsek M., 2016. Processed elderberry (Sambucus nigra L.) products: A beneficial or harmful food alternative? LWT – Food Science and Technology 72, 182–188.
 
21.
Sidor A., Gramza-Michałowska A., 2015. Advanced research on the antioxidant and health benefit of elderberry (Sambucus nigra L.) in food – a review. J. Functional Foods 18, 941–958.
 
22.
Silva P., FerreiraS., Nunes F. M., 2017. Elderberry (Sambucus nigra L.) by-products a source of anthocyanins and antioxidant polyphenols. Industrial Crops and Products 95, 227–234.
 
23.
Szulc K., Lenart A., 2016. Wpływ parametrów suszenia rozpyłowego na barwę proszków z czarnego bzu. Bromat. Chem. Toksykol. 49,(4), 732–735.
 
24.
Ścibisz I., Kalisz S., Mitek M., 2010. Termiczna degradacja antocyjanów owoców borówki wysokiej. Żywność. Nauka. Technologia. Jakość 5(72), 56–66.
 
25.
Wang C.Y., Singh, R.P., 1978. Use of variable equilibrium moisture content in modeling rice drying. Transactions of the ASAE 11, 668–672.
 
ISSN:0084-5477