PL EN
WIRUSY ROŚLIN W AKTUALNYM (2017) UKŁADZIE TAKSONOMICZNYM ICTV Z PROPOZYCJAMI POLSKICH NAZW GATUNKÓW. CZĘŚĆ 3. WIRUSY O IZOMETRYCZNYCH WIRIONACH ORAZ GENOMIE (+)ssRNA
 
More details
Hide details
1
SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Publication date: 2021-07-26
 
2018;(593):25–38
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Krótko omówiono historię utworzenia nowych rzędów Picornavirales i Tymovirales. Wykaz wirusów, dla których podano polskie nazwy, obejmuje rodziny Secoviridae, Bromoviridae, Luteoviridae, Tombusviridae, Tymoviridae i Barnaviridae oraz rodzaje Polemovirus, Sobemovirus, Idaeovirus, Ourmiavirus i Cilevirus niezaliczane do żadnej z rodzin.
 
REFERENCES (11)
1.
Adams M.J., Kreuze J.F., Martelli G.P., 2012. Tymovirales. W: A.M.Q. King, M.J. Adams, E.B. Carstens, E.J. Lefkovitz (red.), Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press, 901–903.
 
2.
Fauquet C.M., Mayo M.A., Maniloff J., Desselberger U., Ball L.A. (red.), 2005. Virus Taxonomy. Eighth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press.
 
3.
Goldbach R.W., 1986. Molecular evolution of plant RNA viruses. Ann. Rev. Phytopath, 24, 289–310.
 
4.
Goldbach R.W., Wellink J., 1988. Evolution of plus-stranded RNA viruses. Intervirology 29, 260–267.
 
5.
ICTV Online (10th) Report. 2017. Virus Taxonomy: The Classification and Nomenclature of Viruses. http://talk.ictvonline.org/ [dostęp: 15.11.2017].
 
6.
Kryczyński S., 1997. Nazewnictwo i klasyfikacja wirusów roślin – droga w nieznane? Post. Nauk Roln. 6(97), 15–30.
 
7.
Kryczyński S., Szyndel M.S., 2017. Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 1. Wirusy o genomie w postaci DNA. Zesz. Problem. Post. Nauk. Roln. 591, 63–77.
 
8.
Kryczyński S., Szyndel M.S. 2018. Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 2. Wirusy o genomie w postaci dsRNA, ssRNA o antysensownej (-) lub ambisensownej (+/-) orientacji oraz nietypowe wirusy o genomie w postaci (+)ssRNA i wiroidy. Zesz. Problem. Post. Nauk. Roln. 592, 51–65.
 
9.
Le Gall O., Christian P., Fauquet C.M., King A.M.Q., Knowles N.J., Nakashima N., Stanway G., Gorbalenya A.E., 2008. Picornavirales, a proposed order of positive-sense, single-stranded RNA viruses with a pseudo-T=3 virion architecture. Arch. Virol. 153, 715–727.
 
10.
Sanfaçon H., Gorbalenya A.E., Knowles N.J., Chen Y.P., 2012. Picornavirales, W: King A.M.Q., Adams M.J., Carstens E.B., Lefkovitz E.J. (red.), Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press, 835–839.
 
11.
Sanfaçon H., Wellink J., Le Gall O., Karasek A., van der Vlugt R., Wetzel T., 2009. Secoviridae: a proposed family of plant viruses within the order Picornavirales that combines the families Sequiviridae and Comoviridae, the unassigned genera Cheravirus and Sadwavirus and the proposed genus Torradovirus. Arch. Virol. 154, 899–907.
 
ISSN:0084-5477