PL EN
WŁAŚCIWOŚCI PRZECIWUTLENIAJĄCE EKSTRAKTÓW ZWIĄZKÓW FENOLOWYCH KWIATÓW JADALNYCH WYBRANYCH GATUNKÓW ROŚLIN
 
More details
Hide details
1
Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie
Publication date: 2021-08-02
 
2017;(590):73–82
 
KEYWORDS
ABSTRACT
W pracy analizowano przeciwutleniające właściwości związków fenolowych pochodzących z kwiatów jadalnych wybranych gatunków roślin. Porównano metanolowe ekstrakty kwiatów nagietka lekarskiego, dzikiej róży, lipy drobnolistnej, czarnego bzu i rumianku pospolitego. W każdym z nich określono ogólną zawartość związków fenolowych metodą Folina-Ciocalteu’a, a metodą LC/MS identyfikowano poszczególne składniki i określono ich udział. Ponadto zbadano ich właściwości antyoksydacyjne wobec kationorodników ABTS, nadtlenków w emulsji kwasu linolowego oraz nadtlenków kwasów tłuszczowych podczas procesu utleniania w układzie emulsyjnym. W większości doświadczeń aktywność związków w kwiatach była skorelowana z ogólną zawartością związków fenolowych. Aktywność ta zależała od układu modelowego, jaki zastosowano do analizy. Najsilniejsze działanie przeciwutleniające w każdym przypadku wykazały związki wyekstrahowane z dzikiej róży. Najsłabsze właściwości wykazały związki pochodzące z kwiatu nagietka. W emulsji oleju słonecznikowego związki pochodzące aż z trzech gatunków kwiatów odznaczały się efektem prooksydacyjnym.
 
REFERENCES (21)
1.
Atoui A.K., Mansouri A., Bosko G., Kefalas P., 2005. Tea and herbal infusions: their antioxidant activity and phenolic profile. Food Chem. 89, 27–36.
 
2.
Cieślik E., Gręda A., Adamus W., 2006. Contents of polyphenols in fruits and vegetables. Food Chem. 94, 135–142.
 
3.
Craker L.E., Simon J.E., 1986. Herbs, spices and medicinal plants: recent advances in botany, horticulture and pharmacology. Haworth Press, New York.
 
4.
Elfalleh W., Hannachi H., Tlili N., Yahia Y., Nasri N., Ferchichi A., 2012. Total phenolic contents and antioxidant activities of pomegranate peel, seed, leaf and flower. J. Med. Plant Res. 6, 4724–4730.
 
5.
Gawron-Gzella A., Dudek-Makuch M., 2007. Róża – źródło witamin i innych związków biologicznie czynnych. Herba Pol. 53(2), 139–142.
 
6.
Hilal Y., Engelhardt U., 2007. Characterization of white tea – comparison to green and black tea. J. Verbr. Lebensm. 2, 414–421.
 
7.
Ksouri R., Falleh H., Megdiche W., Trabelsi N., Mhamdi B., Chaieb K., Bakrouf A., Magné Ch., Abdelly Ch., 2009. Antioxidant and antimicrobial activities of the edible medicinal halotype Tamarix gallica L. and related polyphenolic constituents. Food Chem. Toxicol. 47, 2083–2091.
 
8.
Kuo J.M., YEh D.B., Pan B.S., 1999. Rapid photometric assay evaluating antioxidant activity in edible plant material. Food Chem. 47, 3206–3209.
 
9.
Li H-B., Wong Ch-Ch., Cheng K.-W., Chen F., 2008. Antioxidant properties in vitro and total phenolic contents in methanol extracts from medicinal plants. LWT – Food Sci. Technol. 41, 385–390.
 
10.
Miliauskaus G., Venskutonis P.R., van Beek T.A., 2004. Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chem. 85, 231–237.
 
11.
Ody P., 1993. Wielki Zielnik Medyczny Penelope Ody. Debit, Bielsko-Biała.
 
12.
Re R., Proteggente A., Pellergrini N., Pannala A., Yang M., Rice-Evans C., 1999. Antioxidant activity applying an improved ABTS radical cation decolorization assay. Free Radic. Biol. Med. 9–10, 1231–1237.
 
13.
Rice-Evans C.A., Miller N.J., Paganga G., 1997. Antioxidant properties of phenolic compounds. Trends in Plant Sci. 2(4), 152–159.
 
14.
Salah N., Miller N.J., Paganga G., Tijburg L., Bolwell G.P., Rice-Evans C.A., 1995. Polyphenolic flavanols as scavengers of aqueous phase radicals and as chain-breaking antioxidants. Arch. Biochem. Bioph. 322(2), 339–346.
 
15.
Singelton V.L., Rossi J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am. J. Enol. Vitic. 16, 144–158.
 
16.
Strzelecka H., Kowalski J., 2000. Encyklopedia zielarstwa lub ziołolecznictwa. PWN, Warszawa.
 
17.
Surveswaran S., Cai Y-Z., Corke H., Sun M., 2007. Systematic evaluation of phenolic antioxidants from 133 Indian medicinal plants. Food Chem. 102, 938–953.
 
18.
Škerget M., Kotnik P., Hadolin M., Rišner Hraž A., Simonič M., Knez Ž., 2005. Phenols, proanthocyanidins, flavones and flavonols in some plant material and their antioxidant activities. Food Chem. 89, 191–198.
 
19.
Tillona C., Tillona F., 1969. A Feast of flowers. Funk & Wagnalls, Nowy Jork.
 
20.
Wilkinson C., 1993. Edible Flowers from Garden to Palate. Fulcrum Publishing, Golden.
 
21.
Yoo K.M., Lee Ch.H., Lee H., Moon B.K., Lee Ch.Y., 2008. Relative antioxidant and cytoprotective activities of common herbs. Food Chem. 106, 929–936.
 
ISSN:0084-5477