PL EN
WIRUSY ROŚLIN W AKTUALNYM (2017) UKŁADZIE TAKSONOMICZNYM ICTV Z PROPOZYCJAMI POLSKICH NAZW GATUNKÓW. CZĘŚĆ 2. WIRUSY O GENOMIE W POSTACI dsRNA, ssRNA O ANTYSENSOWNEJ (-) LUB AMBISENSOWNEJ (+/-) ORIENTACJI ORAZ NIETYPOWE WIRUSY O GENOMIE W POSTACI (+)ssRNA I WIROIDY
 
Więcej
Ukryj
1
SGGW w Warszawie, Wydział Ogrodnictwa, Biotechnologii i Architektury Krajobrazu
Data publikacji: 27-07-2021
 
2018;(592):51–65
 
SŁOWA KLUCZOWE
STRESZCZENIE
Krótko przypomniano zasady nazewnictwa taksonów wirusów oraz skomentowano zmiany w klasyfikacji i nazwach taksonów, jakie zaszły po publikacji 8. Raportu ICTV. Lista wirusów obejmuje gatunki z rodzin: Reoviridae, Totiviridae, Chrysoviridae, Hypoviridae, Partitiviridae, Endornaviridae, Narnaviridae, Rhabdoviridae, Ophioviridae, Fimoviridae, Phenuiviridae, Tospoviridae, Pseudoviridae i Metaviridae, oraz wiroidy zaliczane do rodzin Avsunviroidae i Pospiviroidae.
 
REFERENCJE (14)
1.
Diener T.O. (red.), 1987. The Viroids. Plenum Press, New York.
 
2.
Harrison B.D., Finch J.T., Gibbs A., Hollings M., Shepherd R.J., Valenta V, Wetter C., 1971. Sixteen groups of plant viruses. Virology 45, 356–363.
 
3.
ICTV Online (10th) Report, 2017. Virus Taxonomy: The Classification and Nomenclature of Viruses. http://talk.ictvonline.org.
 
4.
King A.M.Q., Adams M.J., Carstens E.B., Lefkovitz E.J. (red.), 2012. Virus Taxonomy. Ninth Report of the International Committee on Taxonomy of Viruses. Elsevier Academic Press.
 
5.
Kryczyński S., 2002a. Taksonomia wirusów roślin. Siódmy Raport Międzynarodowego Komitetu Taksonomii Wirusów. Post. Nauk Roln. 4, 51–61.
 
6.
Kryczyński S., 2002b. Klasyfikacja wirusów roślin uznanych oficjalnie przez ICTV z propozycjami polskich nazw tych wirusów. Post. Nauk Roln. 4, 63–102.
 
7.
Kryczyński S., 2007. Zmiany w taksonomii wirusów roślin. Post. Nauk Roln. 6, 41–61.
 
8.
Kryczyński S., 2009. Najważniejsze wirusy i wiroidy chryzantem ze szczególnym uwzględnieniem tego problemu w Polsce. Post. Nauk Roln. 2, 71–88.
 
9.
Kryczyński S., 2010. Wirusologia roślinna. Wyd. Nauk. PWN, Warszawa.
 
10.
Kryczyński S., Balukiewicz A., Golnik K., 2005. Tospowirusy – niezwykła grupa wirusów roślin. Post. Nauk Roln. 1, 17–32.
 
11.
Kryczyński S., Paduch-Cichal E., 1990. Wiroidy jako odrębna grupa patogenów roślin. Część I. Ogólna charakterystyka wiroidów. Post. Nauk Roln. 4, 5, 6, 21–36.
 
12.
Kryczyński S., Paduch-Cichal E., 1991. Wiroidy jako odrębna grupa patogenów roślin. Część II. Wiroidy jako patogeny roślin. Post. Nauk Roln. 1–2, 41–50.
 
13.
Kryczyński S., Szyndel M.S., 2017. Wirusy roślin w aktualnym (2017) układzie taksonomicznym ICTV z propozycjami polskich nazw gatunków. Część 1. Wirusy o genomie w postaci DNA. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 592, 63–77.
 
14.
Semancik J.S. (red.), 1987. Viroids and viroid-like pathogens. CRC Press, Boca Raton.
 
ISSN:0084-5477