PL EN
PORÓWNANIE SKŁADU I WŁAŚCIWOŚCI ANTYOKSYDACYJNYCH EKSTRAKTÓW SIEWEK JĘCZMIENIA I PSZENICY
 
More details
Hide details
1
Politechnika Białostocka, Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska
 
 
Publication date: 2021-07-26
 
 
2018;(593):63-72
 
KEYWORDS
ABSTRACT
Siewki zbóż są naturalnym źródłem antyoksydantów. W pracy oznaczono aktywność przeciwrodnikową (DPPH), zdolność do redukcji jonów Fe 3+ (FRAP) i chelatowania jonów Fe 2+ , całkowitą zawartość polifenoli (TPC) oraz całkowitą zawartość kwasów fenolowych (PAC) wodnych i etanolowych ekstraktów siewek jęczmienia i pszenicy. Wybrane związki fenolowe oznaczono metodą GC-MS, a składniki mineralne metodą ICP-MS. Na podstawie przeprowadzonych badań stwierdzono, że ekstrakty wodne i etanolowe siewek jęczmienia mają lepsze właściwości antyoksydacyjne niż ekstrakty siewek pszenicy. Ekstrakty wodne siewek badanych zbóż charakteryzowały się porównywalnymi zawartościami jonów Al, Cu i Mg. Ekstrakty siewek pszenicy zawierały więcej jonów Ni, Mn, Co i Na, natomiast ekstrakty siewek jęczmienia więcej jonów Zn. Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej.
 
REFERENCES (20)
1.
Benzie I.F.F., Strain J.J., 1996. The ferric reducing ability of plasma (FRAP) as a measure of ,,Antioxidant Power”: The FRAP assay. Anal Biochem 239, 70–76.
 
2.
Brand-Williams W., Cuvelier M.E., Berset C., 1995. Use of a free radical method to evaluate antioxidant activity. Lebensm. Wiss. Technol. 28, 25–30.
 
3.
Brauch D., Porzel A., Schumann E., Pillen K., Mock H.P., 2018. Changes in isovitexin-O-glycosylation during the development of young barley plants, Phytochemistry 148,11–20.
 
4.
Czerwonka A., Kawka K., Cykier K., Lemieszek M.K., Rzeski W., 2017. Evaluation of anticancer activity of water and juice extracts of young Hordeum vulgare in human cancer cell lines HT-29 and A549. Ann. Agr. Env. Med. 24, 345–349.
 
5.
Dudjak J., Lachman J., Miholova D., Kolihova D., Pivec V., 2004. Effect of cadmium on polyphenol content in young barley plants (Hordeum vulgare L), Plant Soil Environ. 50, 471–477.
 
6.
Durairaj V., Hoda M., Shakya G., Babu S.P., Rajagopalan R., 2014. Phytochemical screening and analysis of antioxidant properties of aqueous extract of wheatgrass. Asian Pac. J. Trop. Med. 7S1, 398–404.
 
7.
Farmakopea Polska V, 1999. PZWL, Warszawa.
 
8.
Jeszka-Skowron M., Stanisz E., Paz De Peña M., 2016. Relationship between antioxidant capacity, chlorogenic acids and elemental composition of green coffee. LWT-Food Sci. Technol. 73, 243–250.
 
9.
Kawka K., Lemieszek M.K., 2017. Prozdrowotne właściwości młodego jęczmienia. MONZ 23, 7–12.
 
10.
Kim H., Hong H.D., Shin K.S., 2017. Structure elucidation of an immunostimulatory arabinoxylantypepolysaccharide prepared from young barley leaves (Hordeum vulgare L.). Carbohydr. Polym. 157, 282–293.
 
11.
Lai L.S., Chou S.T., Chao W.W., 2001. Studies on the antioxidative activities of Hsian – tsao leaf gum. J. Agr. Food Chem. 49, 963–986.
 
12.
Paulickova I., Ehrenbergerova J., Fiedlerova V., Gabrovska D., Havlova P., Holasova M., Kopacek J., Ouhrabkova J., Pinkrova J., Rysova J., Vaculovaand K., Winterova R., 2007. Evaluation of barley grass as a potential source of some nutritional substances, Czech J. Food Sci. 25, 65–72.
 
13.
Piekut J., 2017. Ocena wybranych ekstraktów roślin przyprawowych pod względem ich właściwości przeciwdrobnoustrojowych oraz zawartości fenolokwasów. Zesz. Probl. Post. Nauk Roln. 588, 103–111.
 
14.
Samsonowicz M., Regulska E., 2016. Evaluation of influence of selected metal cations on antioxidant activity of extracts from savory (Satureja hortensis). Chem. Pap. 70, 811–819.
 
15.
Singh N., Verma P., Pandey B.R., 2012. Therapeutic potential of organic Triticum aestivum Linn. (wheat grass) in prevention and treatment of chronic diseases: An overview. Int. J. Pharm. Sci. Drug Res. 4, 10–14.
 
16.
Singleton V.L., Rossi J.A., 1965. Colorimetry of total phenolics with phosphomolybdic-phosphotungstic acid reagents. Am J Enol Viticult 16, 144–158.
 
17.
Urbonaviciute A., Samuoliene G., Brazaityte A., Ruzgas V., Sabajeviene G., Sliogeryte K., Sakalauskaite J., Duchovskis P., Zukauskas A., 2009. The effect of light quality on the antioxidative properties of green barely leaves. Sci. Works Lith. Inst. Hort. Lith. Uni. Agric. 28, 153–161.
 
18.
Zendehbad S.H., Mehran M.J., Malla S., 2014. Flavonoids and phenolic content in wheat grass plant (Triticum aestivum). Asian J. Pharm. Clin. Res. 7, 184–187.
 
19.
Zeng Y., Pu X., Yang J., Du J., Yang X., Li X., Li L., Zhou Y., Yang T., 2018. Preventive and therapeutic role of functional ingredients of barley grass for chronic diseases in human beings. Oxid. Med. Cell. Longev. doi.org/10.1155/2018/3232080.
 
20.
Žilić S., 2016. Phenolic compounds of wheat. Their content, antioxidant capacity and bioaccessibility, MOJ Food Process Technol. 2(3), 00037.
 
ISSN:0084-5477
Journals System - logo
Scroll to top